Coaching

Ik heb als personal coach en individuele begeleider van managers een brede ervaring in het bedrijfsleven opgedaan. Ik werkte o.m. met managers van Staal Bankiers, Staatsbosbeheer, TNO en Principal Consult. In de bedrijfscoaching wordt de coachingsdoelstelling bepaald door de coachee, eventueel in samenwerking met de werkgever. Daarnaast geef ik specifieke zencoaching, waarbij je desgewenst een gericht opleidingstraject kun volgen om zenleraar en/of personal coach te worden. Maar het kan ook louter dienen als persoonlijk verdiepingstraject.

who am I

In mijn zen-coaching leg ik de nadruk op het ontwikkelen van authenticiteit. ‘Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen,’ zegt de onvergelijkelijke Loesje terecht. Maar binnen dat ‘jezelf zijn’ zijn steeds allerlei keuzes mogelijk. Daar bewust en met aandacht mee bezig zijn, is één van de zendoelstellingen. Het werken daaraan gaat gepaard met meer ruimte en helderheid in denken en Loesjeweesjezelfdoen, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Met meer humor en relativering ‘in het moment kunnen zijn’ is een belangrijk resultaat van deze benadering.

Zazen, de meditatie-oefening in zen, of andere vormen van reflectie hebben een centrale functie in de coaching. De dingen die de coachee daarbij tegenkomt, krijgen natuurlijk een belangrijke plaats in de coachingsgesprekken. Tijdens de coaching wordt veel nadruk gelegd op ‘mindfulness’, training van de aandacht, waarmee de coachee desgewenst ook later zelf beter groepen en individuen zal kunnen begeleiden.

Je leert in deze opleiding meer te zien en te ervaren van wat er tussen jou en je omgeving gebeurt. En zo leer je spelenderwijs je ook beter in te leven in de realiteit van anderen. Het verwerven van zelfkennis (zelfinzicht) is daarbij een eerste vereiste. En natuurlijk ook de bereidheid daarmee iets te doen. Zo ontstaat als het ware ‘vanzelf’ minder starheid en meer ruimte, vrijheid en creativiteit in wat je doet en laat. Doelen, denken en doen raken beter op elkaar afgestemd.

Wat je op die manier zelf verwerft, valt ook goed door te geven aan anderen. Voor veel beroepsgroepen biedt zentraining een zinvolle verdiepingsbasis: voor psychologen, musici, verplegend en begeleidend personeel, leidinggevenden, maatschappelijk en sociaal werk etc.

Iemands manier van zijn is het vertrekpunt. Het algemene doel zenleraar en/of zencoach te worden staat steeds centraal. Maar binnen deze algemene doelstelling geeft zij/hij in overleg met de coach zelf haar/zijn eigen doelen aan. Die zijn natuurlijk altijd voor aanpassing vatbaar. Wie de opleiding volgt maakt van elk coachingsgesprek een verslag. Die werkwijze geeft inzicht in de volgende punten:

  • Wat is er overgekomen van het gesprek en waar legt zij/hij zelf accenten.
  • Hoe interpreteert zij/hij de woorden van de coach en van zichzelf en zijn eigen ‘vorderingen’.
  • Welke uitwerking hebben de oefeningen.
  • Belangrijke aangrijpingspunten voor het volgende gesprek dienen zich in het verslag vanzelf aan.
  • Er is een duidelijk, herkenbaar startpunt voor elke volgende bespreking.

In overleg stellen coach en coachee, al naar gelang de situatie, bepaalde vormen van ‘huiswerk’ vast: Bijvoorbeeld zwijg-, schrijf- en leesoefeningen, waarnemings- en ervaringsoefeningen, oefeningen in analyse en perceptie van eigen en andermans gedrag, doe- en laat-oefeningen etc.

Zen-coaching bevordert dat je een vrijer en meer open mens wordt. De training leidt er voorts toe dat de coachees die zelf professioneel cliënten begeleiden, beter in staat zullen raken hun mensen te leren omgaan met blijvende klachten. Bekend is dat bij het beter leren verdragen van klachten meditatieve en mindfulness-oefeningen goed van pas komen. De voortrekker op het gebied van midfulness, Jon Kabat Zinn, heeft bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat mindfulnesstraining mensen helpt chronische lichamelijke pijn beter te verdragen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit ook opgaat voor chronisch psychische pijn.

Vul het formulier op de contactpagina in voor nadere informatie over tarieven en werkwijze.