Ons hart is de enige sleutel waarmee wij het wonder van dit leven kunnen ontsluiten en toelaten.

– Uit: De tocht van het hart van Dick Verstegen Sensei. –

NIEUWTJES

Zo. 2 februari Inloop-Zazen en Dana Daisan om 10.30 uur. En stilteconcert met Sprezzatura om 15.00 uur.

Meer informatie ...

Zaterdag 25 januari: Zenklas Dogen zenji 10.00 – 13.00 uur

Meer informatie ...

Zin in zen? Gratis open les op zondag 12 januari om 14.00 uur. Kijk in de agenda ook naar ons starterstraject.

Meer informatie ...
WIE WIJ ZIJN

Welkom op de website van Zencentrum Nijmegen.

zendo

Column ter nagedachtenis Betty Kruit 

Zencentrum Nijmegen heeft een eigen zendo. Er mediteren bij ons wekelijks ca. 50 mensen. Jong en oud. Zij vormen de  Kwan Yin Sangha. Er is doorlopend mogelijkheid tot introductie. Het hele jaar door is instromen mogelijk in doorgaande groepen. In de zomermaanden is er gratis zomer-zitten.

Zencentrum Nijmegen biedt zenmeditatie aan voor beginners en gevorderden.

  • Bij ons centrum is er regelmatig een mogelijkheid om te starten. Meld je aan voor een starterstraject. Op die manier kun je ook meteen aansluiten in een doorgaande groep.
  • De doorgaande meditatiegroepen zijn op maandag- en dinsdagavond en op woensdag- en vrijdagochtend. Bij voldoende belangstelling worden deze mogelijkheden uitgebreid.
  • Verder zijn er in de Pauenhof jaarlijks minstens twee retraites, een weekendretraite en een zomerretraite. In zen-verband worden die gewoonlijk sesshins genoemd.
  • Ook de studieklassen en zenzondagen zijn weer begonnen.

Kijk op de agendapagina!

OVER ZEN

Zen is echt kunnen zijn waar je bent en kunnen doen wat je werkelijk te doen hebt.

wierook

De vele keuzemomenten die dit meebrengt, vergen een goed ontwikkeld kompas om zelf te kunnen ‘zien’ wat bij je hoort en goed voor je is.

Dat kompas gaat altijd uit van wat er nu is – iets anders is er niet – en het rust in je eigen hart. Daar immers zetelt de compassie die in zen zo’n essentiële rol speelt. Het hart werkt hier samen met het hoofd en het hara (buik)-gebied, waar de intuïtie ‘woont’.

Zenmeditatie (zazen) bevordert het herkennen en het gebruik van je innerlijk kompas. Leren kennen wat er in je hart leeft, stelt je in staat liefdevoller te worden naar jezelf en naar anderen. Je ontwikkelt meer openheid en kunt meer in de flow te zijn, wat ook je doelmatigheid versterkt. En je voelt je meer in verbinding met jezelf en je omgeving. Zo kun je leren zien dat je er volledig mag zijn zoals je bent.

Zenmeditatie is de moed en de kracht leren kennen van: ‘Oh ja, zo is het’, noem het aanvaarding.

Binnen die aanvaarding krijgt je hart de ruimte. Daarmee kun je opgewekt het avontuur en de onbeperkte mogelijkheden van je leven binnengaan. Met zen doe je open.  Je ontsluit een deur met je hart. Want dat is de enige sleutel waarmee wij het wonder van dit leven kunnen ontsluiten en toelaten.

OVER ONS

Wie zijn wij?

monnik

Zen Centrum Nijmegen en de Kwan Yin Sangha staan onder leiding van Dick Verstegen Sensei, met hulp van Meike Oosterwijk en Maarten Jurgens.

meike

Meike Oosterwijk

Meike Oosterwijk (1977) verzorgt starterstrajecten. Zij studeerde wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze studeerde af op het vrijheidsbegrip bij Sartre en Dostojevski. Tijdens en na haar studie werkte ze als freelance journaliste voor o.a. dagblad Trouw en Filosofie Magazine.

Tegenwoordig werkt als zij als docente in het voortgezet onderwijs. Vanaf begin 2014 is zij lid van de Kwan Yin Sangha. Ze is sinds medio 2016 formeel leerlinge van Dick Verstegen Sensei.

Dick Verstegen

Dick Verstegen Sensei

Dick Verstegen Sensei is sinds 2000 zenleraar en oprichter van twee Zencentra. Hij leidt sinds 2010 Zencentrum Nijmegen. In 2016 werd hij monnik in de traditie van de White Plum Lineage/Kanzeon Sangha. Een jaar later ontving hij Dharmatransmisie van de bekende Nederlandse zenleraar Nico Tydeman.

Dick Sensei schreef een aantal zenboeken: Alleen maar nu (Wegener 2000), Zenboeddhisme (Kok/Ten Have 2005), Zen-de sprong naar nu (Asoka 2009), De tocht van het hart (Asoka 2011) en Zen is opendoen (MlindaPlus/Zen Centrum Nijmegen 2017).

Maarten Jurgens

Maarten Jurgens

Maarten Jurgens maakte van 1999 tot 2007 kennis met het Tibetaans boeddhisme in het Nyingmacentrum in Amsterdam. Van 2007 tot 2010 hield hij zich intensief bezig met vipassanameditatie zoals onderwezen door S.N. Goenka.

Sinds 2010 praktiseert hij zenmeditatie bij Dick Verstegen, die hem in 2015 gevraagd heeft samen met Meike Oosterwijk de leiding van de starterstrajecten bij Zencentrum Nijmegen op zich te nemen.

Met Zen beginnen? Wij bieden een doorlopend introductieprogramma. Heb je al ervaring? Dan kun je ook instromen in een doorgaande groep.  Kom bij belangstelling naar een van onze gratis open lessen!

PUBLICATIES

Nieuws en Publicaties van Zencentrum Nijmegen.

publicaties

Vanaf de millenniumwisseling schreef Dick Sensei vele artikelen en columns in Zen- en andere boeddhistische tijdschriften, zoals het Kwartaalblad Boeddhisme, later Vorm & Leegte. Ook thans nog schrijft hij columns voor het Boeddhistisch dagblad, het Han Fortmann Centrum en Centrum Waerbeke.

Bij zijn afscheid als journalist in 2000 schreef hij het boek Alleen maar nu, waarin hij veertig jaar journalistiek in een Zen perspectief plaatst. Enkele jaren later verscheen van zijn hand het boek Zenboeddhisme (Kok, 2005/7), in 2009 in herziene vorm door Asoka uitgegeven onder de titel Zen – de Sprong naar Nu. In het voorjaar van 2011 is bij Asoka zijn boek De tocht van het hart verschenen. Onlangs is ook een verzameling columns gepubliceerd onder de titel Zen is opendoen.

De Tocht van het hart is ook in het Engels verkrijgbaar als e-book.

Dick Sensei heeft een eigen Youtube-kanaal.

Zenmeditatie is de moed en de kracht leren kennen van: ‘zo is het’, noem het aanvaarding. Dat schept enorm veel ruimte. Van daaruit kun je opgewekt het avontuur en de onbeperkte mogelijkheden van je leven binnengaan.

Zen is daarvoor open doen.

– Dick Verstegen Sensei –

ONZE BOEKEN

Ontdek onze boeken, nu ook verkrijgbaar als e-books.

Ga naar onze publicaties