ZEN UIT HET HART
MEDITATIE DIE WERKT

Zenmeditatie werkt,
en vaak op onverwachte manieren.

– Dick Verstegen Sensei –

Zen Centrum Nijmegen

Zen Centrum Nijmegen is een lokaal zenboeddhistisch centrum waar het hele jaar door kan worden getraind. Het centrum maakt onderdeel uit van de White Plum lineage en is in 2010 opgericht door Dick Verstegen. Voor nieuwkomers zijn er speciale starterstrajecten. Daarnaast zijn er wekelijks doorgaande groepen waar op een warme, ongedwongen en motiverende manier zen beoefend wordt.

Onze motivatie

Een sterke verwondering over de betekenis van ons bestaan vormt een belangrijke drive bij de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen. Hoe zitten wij in elkaar? Wie zijn wij ten diepste? Hoe kunnen wij ons leven op een zinvolle manier leiden? Er zijn veel antwoorden mogelijk op die vragen. Maar uiteindelijk kunnen we er alleen op onze eigen unieke manier mee omgaan. Binnen Zen Centrum Nijmegen ervaren we de zenboeddhistische filosofie en leefwijze als een krachtige ondersteuning in deze voortdurende zoektocht. Graag delen we deze inspiratiebron met wie dat wil en proberen we elkaar compassievol tot steun te zijn.

Ga naar onze Agenda ...

Crisisboodschap van Dick

Vanaf 1 juli is er wekelijks zomerzitten op maandagavond van 19.45 tot 21.30 uur met coronona-proof entreebeleid èn een onlineverbinding. Vraag de link voor de videoconferentie op via info@zennijmegen.nl. Welkom! Vanaf mandag 7 september begint ons reguliere programma weer. Ma. en Di om 19.45 (Dick Butsugen sensei). Wo. en Vrij. om 9:45 uur, respectievelijk met Misha Beliën, en Maarten Jurgens. De bijeenkomsten duren 1 3/4 uur. 

Zondag 5 juli Dana daisan  en inloopzazen van 11.00 tot 13.00 uur met Dick Butsugen Sensei.

Zenmeditatie is de kracht leren kennen van: ‘zo is het’.
Zo kun je opgewekt de onbeperkte mogelijkheden van je leven binnengaan.

– Dick Verstegen Sensei –