BELEIDSPLAN

Kwan Yin Sangha van Zen Centrum Nijmegen

Doelstelling

De sangha (de gezamenlijke beoefenaars van zenmeditatie of zazen) stelt zich ten doel onder de spirituele leiding van zijn leraar:
– Medemensen in staat te stellen zich op zenboeddhistische wijze te verdiepen in de Boeddha-Dharma, zoals uitgedragen door de historische Boeddha en diens opvolgers en navolgers en zich te bekwamen in de centrale zazen-beoefening.

- Bij te dragen aan een vreedzame en verlichte samenleving.

Beleid

De sangha bevordert de hierboven omschreven doelstellingen door o.m.:

a. Het gebruiken en onderhouden van een centrale oefenplaats, genaamd zendo.
De Werkgroep Samu organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het onderhouden van de zendo.

b. Het organiseren van bijeenkomsten waarbij beoefening van zazen, verdieping en studie centraal staan.
– Vier keer per week zijn er bijeenkomsten voor doorgaande groepen. De sangha streeft naar groei van deze groepen en uitbreiding van het aantal dagdelen waarop bijeenkomsten worden gehouden.
– Minimaal twee keer per jaar zijn er open lessen waarin belangstellenden van buiten de sangha kennis kunnen maken met zazen-beoefening en de zenboeddhistische traditie van onze sangha.
– Er zijn speciale starterstrajecten op geleide van aanvragen van aspirant-beoefenaars. De Werkgroep Starterstraject begeleidt dit.
– Tenminste drie keer per jaar is er een studieklas waarin een zenboeddhistisch thema wordt uitgediept.

c. Het houden van retraites op plaatsen die daarvoor geëigend zijn.
– Tenminste twee keer per jaar organiseren van retraites op een externe locatie. De werkgroep sesshins verzorgt de organisatie en werving van deelnemers. De sangha streeft naar groei van deelname en vermeerdering van het aantal sesshins.
– Tenminste twee keer per jaar wordt er een zenzondag georganiseerd in de eigen zendo waarin intensieve zenmeditatie en de behandeling van een bepaald thema centraal staan.

d. Het organiseren van aanvullende activiteiten.
– Beheer en uitleen van boeken die sanghaleden in staat stellen zich te verdiepen in spirituele achtergronden, in de breedste zin van het woord. De Werkgroep Bibliotheek draagt hier zorg voor.
– De Werkgroep Rituelen houdt een oog op evenwicht in de rituelen, zoals die nu bij ons uitgevoerd worden. Het evenwicht betreft de traditie van onze White Plum Lineage enerzijds en de behoefte van de sangha anderzijds.
– Vijf keer per jaar is er een service voor zieken, overledenen en jonggeborenen.
– De sangha organiseert bijeenkomsten met sprekers van buiten de sangha met een boodschap die gerelateerd is aan het zenboeddhistische gedachtengoed.
– In februari 2020 bijvoorbeeld hield schrijver en filosoof Jan Warndorff een lezing in de zendo
– Regelmatig verzorgt ook de groep Sprezzatura een meditatieconcert in de zendo
– Gemiddeld negen keer per jaar verzorgt leraar Dick Butsugen sensei Dana Daisan op zondagmorgen. Hierbij is er gelegenheid voor zazen en persoonlijk onderhoud met de leraar.
– De sangha participeert voorts in de organisatie en realisatie van de jaarlijkse Dag van Compassie in Nijmegen.
– De leraar houdt regelmatig lezingen op externe locaties.

e. Het beheren, regelmatig vernieuwen en onderhouden van de website en de diverse social media.
– De werkgroep PR houdt zich bezig met het vernieuwen van de website en de afstemming van berichtgeving via diverse social media zoals: Facebook, Instagram en YouTube.
– Op YouTube staan al ca. twintig video’s van de teisho’s op sesshins die de leraar de laatste tien jaar gehouden heeft.
– Ook zijn er recentelijk podcasts beschikbaar gesteld.
– De werkgroep is op zoek naar iemand die al deze activiteiten gaat coördineren.

f. Het publiceren van boeken en teksten.
– Regelmatig heeft de leraar publicaties verzorgd die o.m. in de Koninklijke Bibliotheek zijn opgeslagen, zowel digitaal als in druk.
– Dick Butsugen sensei werkt aan een nieuw te publiceren boek en hoopt dat in 2020 klaar te krijgen.

g. Voorzien in eigen financiële behoeften door middel van:
– Financiële bijdragen van leden.
– Financiële bijdragen van bezoekers aan retraites en aanvullende activiteiten.
– Giften.
– De sangha houdt een noodfonds in stand waaruit onbemiddelde leden in staat gesteld worden mee te doen aan de zen bijeenkomsten en sesshins.

h. Tienjarig bestaan
– In 2021 viert het Zen Centrum zijn tweede lustrum. In verband daarmee wordt een feestelijk programma opgezet, waarbij ook een PR-oogmerk wordt gediend.

Beloningsbeleid
De leraren ontvangen een bescheiden vergoeding. Leden die participeren in werkgroepen ontvangen geen vergoeding. Dit geldt eveneens voor bestuursleden. In bijzondere gevallen kan besloten worden tot een wettelijke vrijwilligers-vergoeding

Bestuur
Dick Verstegen: voorzitter
Marijke Uil: secretaris
Peter Tacke: penningmeester
Maarten Jurgens: lid