Dick Butsugen Verstegen Sensei is sinds 2000 zenleraar en oprichter van twee Zencentra.
Hij leidt sinds 2010 Zencentrum Nijmegen.

> Wil je weten waar en wanneer je Dick Sensei kunt ontmoeten? Neem dan eens een kijkje in zijn persoonlijke agenda!
OVER DICK

Sinds de millenniumwisseling is Dick Sensei zenleraar, personal coach en auteur

Dick Verstegen

Medio 2017 ontving hij Dharmatransmissie van Niko Tenko Roshi (Nico Tydeman), die hem de naam Butsugen (Boeddha-oog) gaf.

Vanaf 2000 gaf hij les bij Zentrum en in zijn eigen zencentrum bij Eindhoven. Sinds 2011 werk hij zelfstandig in zijn eigen centrum voor zentraining en personal coaching in de Heilig Landstichting, eigenlijk Nijmegen. In 2000 begon hij een eigen zen- en coachingscentrum in Duizel en later ook in Eindhoven. Daarin kregen na enkele jaren ca. honderd cursisten per week zentraining in introductie- en doorgaande groepen. Het centrum is in 2007/8 overgenomen door zijn toenmalige co-docenten Wanda Sluyter(Eindhoven) en Astrid de Keulenaar (Duizel).

Tussen 2007 en april 2009 reisde Dick Sensei met zijn partner Ellen Deimann ruim 15 maanden in Nepal en India. Inmiddels hebben zij zich bij Nijmegen gevestigd en heeft hij de draad weer opgepakt met zentraining en een coachingspraktijk.

Zentraining

Zijn zentraining startte omstreeks 1990. Hij volgde les en sesshins bij verschillende leraren, onder wie AMA Samy, Genpo Merzel, Ton Lathouwers, Nico Tydeman en Rients Ritskes. In 1995 deed hij jukai bij Sokun Tsushimoto rôshi, de toenmalige abt van het Buttsu-ji-klooster in Japan. Van 1995 – 2011 was hij leerling van Rients Ritskes, die hem leerbevoegdheden gaf in 2003 en 2010.

Samenwerkingen

Hij werkt samen met het Han Fortmann Centrum. Verder werkt Zencentrum Nijmegen samen met ca. tien andere centra in Nederland in de Lotus Zencentra Nederland. In 2013 werd Dick Sensei leerling van Nico Tydeman roshi, die hem op 17 juni 2017 Dharmatransmissie verleende en hem de naam Butsugen (Boeddha-oog) gaf. Een jaar eerder had Tydeman hem tot monnik gewijd.

Bij ZIN in Vught, het kloosterhotel voor zingeving en werk, was Dick Sensei van 2002 tot 2007 coördinator voor zen- en bezinningsprogramma’s. Van 1961 tot 2001 was hij journalist bij verschillende dagbladen en vervulde hij vanaf 1980 in verschillende hoedanigheden de functie van hoofdredacteur bij de VNU-Dagbladengroep.

BOEDHISTISCHE CV

Op 17 juni 2017 verleende zijn leraar Niko Tenko Roshi aan Dick Sensei Dharmatransmissie en werd hij met de naam Butsugen (Boeddha-oog) opgenomen in de White Plum Lineage.

butsugen

Een jaar eerder, op 3 maart 2016, werd Dick Sensei door zijn leraar met de ceremonie Shuke Tokudo tot zenmonnik gewijd.

Hij werd toen unsui, wat wolk&water betekent. De wijding impliceerde de belofte tot geestelijke ‘thuisloosheid’: het loslaten van concepten, oordelen en ideeën en erop vertrouwen dat het leven zelf de oplossingen aanbiedt om je leven te kunnen leven. Het gaat om een open voor een geest die vrij is van hindernissen. Deze kan worden ge­zien als een ‘niet-geconditioneerde, thuisloze geest’, die een ‘be­vrijd’ bestaan toelaat.

Bij zijn Dharmatransmissie in 2017 ontving Dick Sensei shiho en werd hij als Dharma-opvolger in de 83e generatie na de Boeddha formeel opgenomen in de White Plum Lineage, die is gesticht door wijlen Taizan Maezumi Roshi (1931 – 1995).

Maezumi was één van de Japanse zenmeesters die het zenboeddhisme van Japan naar het Westen bracht. Hij was abt van het Zen Center Los Angeles (ZCLA) en stichter van de White Plum Sangha. Hij heeft aan 12 mensen Dharma-transmissie gegeven en ze daarmee tot zijn opvolger benoemd. Eén van hen was Dennis Genpo Merzel Roshi. Hij ontving in 1979 shiho van Maezumi Roshi.

Op zijn beurt kreeg Nico Tydeman (Niko Sojun Sensei) Dharmatransmissie van Genpo in 2004. Nico studeerde theologie in Nijmegen en kreeg zijn eerste zenonderricht bij Karlfried Dürckheim. Hij volgde zentraining bij Baker Roshi te San Francisco en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 is hij leerling van Genpo Roshi.

Nico Tydeman Sensei is geestelijk leider van het Kanzeon Zen Centrum Amsterdam. Van Nico Tydeman Sensei verschenen o.m. de volgende boeken: ‘Zitten, de Praktijk van Zen’, ‘Vormen van Oneindige Leegte’, ‘Dansen in het Duister’, ‘Koan – Contemplatie op Woorden en Gebaren’ en ‘Transmissie en Transcendentie’

Dharmatransmissie is een zentraditie waarbij iemand opvolger wordt in de ononderbroken lijn van leraren van de Boeddha tot nu. Je wordt dan opgenomen in de spirtuele stamboom (ketchimyaku). Gretha Myoshin Aerts, Meindert Mu Sho van den Heuvel en Joke Heldere Dharmatraan Huiberts kregen in 2011 transmissie van Niko Roshi.

Degenen die samen met Dick sensei in 2017 transmissie ontvingen, zijn: Cornelia Wierenga, Willem Scheepers, Daan de Bruijn, Jan Klungers, Jacky Demmers, Lolit ten Hengel, Marieke Heijman en Maria Lemaire.

Ruim twintig jaar eerder, bij mijn jukai in 1995, ontving Dick Sensei van Sokun Tsushimoto rôshi, de toenmalige abt van het Buttsu-ji-klooster nabij Hiroshima, de Japanse zennaam Kobun, die zoveel betekent als ‘Cultiveer je uitdrukkingsvaardigheid’. De keuze van de naam had blijkbaar te maken met zijn journalistieke pen. Het is ook de naam van een Japanse keizer en het is de aanduiding van een bepaald soort stalen mes.

Het duurde jaren voordat Dick Sensei kon beginnen met het ‘realiseren’ van die naam. Eerst was begrip nodig …

COACHING

Dick Sensei is een ervaren coach.

monnik

Hij biedt personal coaching, zen-coaching, zingevingstrajecten en korte en langere trajecten die gericht zijn op specifieke problemen, bijvoorbeeld in het werk.

Hij hanteert een praktische aanpak die vertrouwen wekt in de eigen mogelijkheden van de cliënt. Zijn motto is een klasieke tekst van Loesje: ‘Wees jezelf er zijn al zoveel anderen.’ Een cruciale vraag in zijn coaching is: wat raakt je? Elke cliënt maakt een verslag van het gesprek en voortgang nadien. Een gesprek duurt gewoonlijk anderhalf uur. Uit het verslag volgt de agenda voor de volgende sessie.

In zijn zen-coaching legt hij de nadruk op het ontwikkelen van authenticiteit. Want ‘jezelf zijn’ is mooi, maar ook dan dienen zich steeds allerlei keuzes aan. Daar bewust en met aandacht mee omgaan, is één van de zendoelstellingen. Het werken daaraan gaat gepaard met meer ruimte en helderheid in denken en doen, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Met meer humor en relativering ‘in het moment kunnen zijn’ is een belangrijk resultaat van deze benadering. Zazen, de meditatie-oefening in zen, en andere vormen van reflectie hebben een centrale functie in de coaching. De dingen die de coachee daarbij in het eigen leven tegenkomt, krijgen natuurlijk een belangrijke plaats in de coachingsgesprekken. Tijdens de coaching wordt veel nadruk gelegd op de training van je vermogen tot aandacht en waarnemen.

Dick Sensei verzorgt ook een opleidingstraject tot zentrainer.

Het traject duurt gewoonlijk twee tot drie jaar en omvat regelmatige deelname aan groepen voor gevorderden én aan introductiegroepen. Daarnaast neemt de cursist deel aan tenminste drie weekendsesshins en twee zomersesshins. Verder omvat het programma coaching, koan- en literatuurstudie. De afronding van de opleiding bestaat uit het maken van een eindwerkstuk en het houden van een teisho (zentoespraak). Aan elk traject wordt een persoonlijk betalingsvoorstel gekoppeld. Een eventueel vervolgtraject tot zenleraar wordt in onderling overleg toegesneden op de betrokkene.

Je leert in deze opleiding meer te zien en te ervaren van wat er tussen jou en je omgeving gebeurt. En zo leer je spelenderwijs je ook beter in te leven in de realiteit van anderen. Het verwerven van zelfkennis (zelfinzicht) is daarbij een eerste vereiste. En natuurlijk ook de bereidheid daarmee iets te doen. Zo ontstaat als het ware ‘vanzelf’ minder starheid en meer ruimte, vrijheid en creativiteit in wat je doet en laat.

Dick Sensei houdt op afspraak lezingen over verschillende onderwerpen:

  • Zen & boeddhisme
  • Zen/boeddhisme & christendom
  • Zen/boeddhisme & management
  • Zen & kwaliteit
  • Mijn boeken, in het bijzonder De tocht van het hart

Het tarief is € 5,– p.p. tot 20 personen met een minimum van € 100,– per lezing ex BTW en reiskosten. Voor grotere groepen tarief in overleg.

Neem contact op
PERSOONLIJKE AGENDA

Kalenderagenda van Dick Sensei.

Ga naar de Agenda

… Nog wat mooier verwoorden wat er te zeggen viel? Ik begreep al snel dat het daar niet om ging. Dan maar helemaal het zwijgen ertoe doen? Dat bleek ook geen oplossing. Toen begon het mij langzaam te dagen: Pas als ik mijn egokorset liet zakken door zó open te zijn als ik durfde loslaten, konden woorden klinken die iets te zeggen hadden.

– Dick Verstegen Sensei. –

NIEUW

Het nieuwste boek van Dick Verstegen Sensei heet Zen is open doen en is ook verkrijgbaar als e-book.

Ga naar onze publicaties