docenten

Het contact tussen zenstudenten en leraren is van grote waarde in de zentraditie. Dit biedt een prachtige gelegenheid om het vertrouwen in elkaars levenskracht aan de dag te brengen.

In Zen Centrum Nijmegen staan onze leraren in de overdrachtslijn van het leraarschap die terug gaat tot aan de historische Boeddha. Deze zogenaamde ‘lineage’ is via India, China, Japan, en Amerika naar Nederland gekomen. Gedurende deze twee-en-een-half duizend jaar durende reis wil het verhaal dat de leraar telkens diens levenswijsheid heeft overgedragen aan zijn leerling. Het vertrouwen dat leraar en leerling elkaar hierin betonen inspireert onze docenten. Het sterkt het besef dat zen ten alle tijden iets is wat je samen te doen hebt.

Dick verstegen

De werkelijkheid die zijn leven elk moment aanbiedt, is voor Dick de grote inspiratiebron. Hij erkent dit als een mysterie waar we onze vinger niet achter kunnen krijgen. Maar we kunnen het wel benaderen en steeds beter ‘zien’ via de vraag: wat is er gaande? Dan kan het opeens zijn dat we ons opgenomen weten in dat mysterie.

Dick laat zich in zijn onderricht leiden door oude teksten en actuele gebeurtenissen. De grote en

oeroude zen-traditie biedt hem een overtuigende bedding om het mysterie te omcirkelen. Hij schat die traditie hoog, maar is ervan doordrongen dat ook zen slechts een vorm is om het ‘re-ligare’ (weer in verbinding brengen) uit te dragen. Hij werkt graag in een interactieve setting en biedt ook koan-studie aan.

De werkelijkheid die zijn
leven elk moment aanbiedt,
is voor Dick de grote
inspiratiebron.

z
e
n

C
V

Zen CV

Na zijn leven als journalist stichtte Dick (1940) in 2000 een zencentrum in de regio Eindhoven. In 2010 richtte hij Zen Centrum Nijmegen op. Hij was leerling van Rients Ritskes van1995-2011. Sinds 2013 is hij leerling van Nico Tydeman (Niko Tenko roshi), geestelijk voorman van Zen Centrum Amsterdam. Deze wijdde hem in 2016 tot zenmonnik en gaf hem in 2017 Dharmatransmisie. Bij die gelegenheid kreeg Dick de naam Butsugen (Boeddha-oog) en werd hij opgenomen in de White Plum Lineage als opvolger in de 83ste generatie van de Boeddha. Hij schreef vijf zen-boeken. Het laatste verscheen in 2021: Oh ja, van kijken naar zien.

Als zenleraar helpt Dick Verstegen mij te ‘zien wat er te zien is.’ Met veel wijsheid, humor en relativeringsvermogen nodigt Dick ons uit in stilte, maar ook in gesprek met elkaar onze zenbeoefening te verdiepen. Eigentijds en in het hier en nu, verrijkt met eeuwenoude Boeddhistische wijsheden.

José

Misha beliën

Voor Misha draait zijn zenleraarschap om het oefenen van de ervaring van verbinding met onszelf, de ander, en de wereld. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura. Ook in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker draait het hier ergens altijd om. In zijn rol als leraar legt hij graag de nadruk op een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek. Daarbij wordt hij erg enthousiast wanneer mensen hun spirituele gedrevenheid, creativiteit, inzichten en talenten hand in hand tot bloei zien komen.

Ook in zijn eigen doorgaande zenbeoefening wordt hij graag verrast door nieuwe zienswijzen en praktijken waarin de essentie van zen voelbaar tot leven komt. Regelmatig zet hij deze inspiratie in tijdens de begeleiding van zenactiviteiten. Zo maakt hij bijvoorbeeld gebruik van oefeningen uit andere tradities en verschillende gespreksvormen, zoals een Socratisch gesprek.

Misha’s motivatie:
Het oefenen van onze
innerlijke ervaring van
verbinding.

z
e
n

C
V

Zen CV

Misha Beliën (1986) studeerde filosofie aan de RU Nijmegen waar hij zich verdiepte in Oosterse filosofie. Hij trainde en werkte van 2009 tot 2017 bij zenleraar Rients Ritskes. Hij nam in deze periode o.a. deel aan 2 intensieve trainingsperioden in een Zuid-Koreaans zenklooster. Sinds 2017 vervolgt hij zijn zentraining bij Zen Centrum Nijmegen en werd in 2019 leerling van Dick Verstegen Sensei. In 2021 is Misha tot zenmonnik gewijd en sinds die tijd werkt hij ook als coördinator van Zen Centrum Nijmegen.

Misha is een enthousiaste en aandachtige leraar. Hij vertelt enthousiast en duidelijk. Hij geeft je veel ruimte om al dan niet mee te doen met een discussie of vragenronde. Je stilte bewaren is net zo acceptabel als de ruimte nemen om iets over jezelf te vertellen. Hij weet een sfeer te scheppen die ontspannend, soms ineens relativerend en tegelijk heel inhoudelijk is.

Jan

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »

Maarten Jurgens

Zen gaat van a tot z over het dagelijks leven. Zen gaat over jouw leven in deze tijd. Hoe sta je daarin en hoe ga je om met alle emoties die ‘leven’ gelukkig met zich meebrengt. Zen geeft daar handvatten voor. Maarten sluit in zijn praatjes het liefst aan bij wat er onder de sanghaleden leeft en begint vaak met de vraag “wat is er aan de orde?” Dat is immers wat je tijdens de meditatie onderzoekt. Zijn inspiratie put hij uit wat hij meemaakt en wat hem raakt.

Ook in de boeken die hij leest en in de krant. Hij vindt voortdurend dingen in zijn dagelijks leven die hij rechtstreeks zoekt te verbinden met klassieke en moderne zen teksten en met het onderricht dat hij zelf volgt.

Het kleine, het gewone en het alledaagse zijn Maartens grote inspiratiebron: “graaf waar je zit,” zegt hij, “dáár licht het goud.”

z
e
n

C
V

Zen CV

Maarten (1944) was tot zijn 30ste belijdend katholiek. Het mysterie is hem altijd heilig gebleven maar de dogmatiek heeft hij de rug toegekeerd. Najaar 1997 kreeg hij een burn-out. Toen hij najaar 1998 begon op te knappen werd de vraag uit zijn jeugd ‘waartoe zijn wij op aarde?’ weer actueel. Hij ging niet terug naar de kerk om het antwoord te vinden, maar naar de ‘School voor leven en intuïtie’ in Utrecht. Daarna volgde drie jaar bij het Nyingmacentrum in Amsterdam (Tibetaans Boeddhisme) en drie jaar Vipassanameditatie bij Dhamma Pajotta in Dilse in België. In 2010 ontmoette Maarten en Dick elkaar op een verjaardag vlak voor de opening van Zen Centrum Nijmegen. Dick werd Maartens leraar. Vijf jaar later startte de vrijdagochtendgroep met Maarten als leraar. In mei 2021 werd Maarten opnieuw belijdend katholiek. “Zonder mijn zoektocht van 20 jaar in het boeddhisme zou dat er nooit van zijn gekomen,” zegt hij, “maar ik ben blij dat de banden zijn hersteld met de religie waarbinnen ik als kind en adolescent het mysterie al heb ervaren waardoor ik mij nog steeds gedragen voel. Het is de motor van mijn leven en dus ook van mijn zenbeoefening.”

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »

Meike Oosterwijk

“This is the secret of the teaching. It may be so, but it is not always so” schrijft Shunryu Suzuki. Van de vrijheid, het anarchisme en de humor in deze woorden, kan ze erg vrolijk worden. Zen is zazen, is zitten op je kussentje, in stilte. Wat er precies werkt, is niet in woorden te vatten. Maar het werkt. Erbij blijven, is waartoe ze vanuit haar docentschap uitnodigt. Om de verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen te openen. En zo de bevrijding te ervaren, van allerlei ideeën en gedachten over wat het geval zou moeten zijn.

Ze laat zich graag voeden door bijzondere geschriften uit de zen-traditie, zoals: Het verborgen licht, een verzameling van honderd koans en verhalen van boeddhistische vrouwen of The Complete Tassjara Cookbook, Recepices, Techniques and Reflections from the Famed Zen Kitchen. In haar praatjes sluit ze aan bij de actualiteit, in een interactieve uitwisseling van ervaringen van het leven, zoals het zich van moment tot moment aandient.

Zen is voor mij het ‘niet weten’ en thuis zijn in dit ene moment.

z
e
n

C
V

Zen CV

Meike (1977) studeerde filosofie aan de RU Nijmegen en studeerde af op het vrijheidsbegrip bij Sartre en Dostojevski. Ze werkt in het onderwijs en is graag in haar moestuin tussen de kruiden, de bloemen en de groenten. In 2014 begon ze met zazen bij het Zen Centrum Nijmegen. Twee jaar later werd ze leerling van Dick Verstegen Sensei en begon ze met het geven van introductiecursussen. In 2017 deed ze jukai (de ceremonie van het geven en ontvangen van de voorschriften) en kreeg de naam Shonu (karakters: ‘planten’ en ‘tuin’) Jisen (karakters: ‘compassie’ en ‘lente’). In 2023 werd zij tot zenmonnik gewijd.

Meike is voelbaar nieuwsgierig naar haar en jouw leven; dat is erg aanstekelijk!

Misha

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »