docenten

Het contact tussen zenstudenten en leraren is van grote waarde in de zentraditie. Dit biedt een prachtige gelegenheid om het vertrouwen in elkaars levenskracht aan de dag te brengen.

In Zen Centrum Nijmegen staan onze leraren in de overdrachtslijn van het leraarschap die terug gaat tot aan de historische Boeddha. Deze zogenaamde ‘lineage’ is via India, China, Japan, en Amerika naar Nederland gekomen. Gedurende deze twee-en-een-half duizend jaar durende reis wil het verhaal dat de leraar telkens diens levenswijsheid heeft overgedragen aan zijn leerling. Het vertrouwen dat leraar en leerling elkaar hierin betonen inspireert onze docenten. Het sterkt het besef dat zen ten alle tijden iets is wat je samen te doen hebt.

Dick verstegen

De werkelijkheid die zijn leven elk moment aanbiedt, is voor Dick de grote inspiratiebron. Hij erkent dit als een mysterie waar we onze vinger niet achter kunnen krijgen. Maar we kunnen het wel benaderen en steeds beter ‘zien’ via de vraag: wat is er gaande? Dan kan het opeens zijn dat we ons opgenomen weten in dat mysterie.

Dick laat zich in zijn onderricht leiden door oude teksten en actuele gebeurtenissen. De grote en

oeroude zen-traditie biedt hem een overtuigende bedding om het mysterie te omcirkelen. Hij schat die traditie hoog, maar is ervan doordrongen dat ook zen slechts een vorm is om het ‘re-ligare’ (weer in verbinding brengen) uit te dragen. Hij werkt graag in een interactieve setting en biedt ook koan-studie aan.

De werkelijkheid die zijn
leven elk moment aanbiedt,
is voor Dick de grote
inspiratiebron.

z
e
n

C
V

Zen CV

Na zijn leven als journalist stichtte Dick (1940) in 2000 een zencentrum in de regio Eindhoven. In 2010 richtte hij Zen Centrum Nijmegen op. Hij was leerling van Rients Ritskes van1995-2011. Sinds 2013 is hij leerling van Nico Tydeman (Niko Tenko roshi), geestelijk voorman van Zen Centrum Amsterdam. Deze wijdde hem in 2016 tot zenmonnik en gaf hem in 2017 Dharmatransmisie. Bij die gelegenheid kreeg Dick de naam Butsugen (Boeddha-oog) en werd hij opgenomen in de White Plum Lineage als opvolger in de 83ste generatie van de Boeddha. Hij schreef vijf zen-boeken. Het laatste verscheen in 2021: Oh ja, van kijken naar zien.

Als zenleraar helpt Dick Verstegen mij te ‘zien wat er te zien is.’ Met veel wijsheid, humor en relativeringsvermogen nodigt Dick ons uit in stilte, maar ook in gesprek met elkaar onze zenbeoefening te verdiepen. Eigentijds en in het hier en nu, verrijkt met eeuwenoude Boeddhistische wijsheden.

José

Misha beliën

Voor Misha draait zijn zenleraarschap om het oefenen van de ervaring van verbinding met onszelf, de ander, en de wereld. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura. Ook in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker draait het hier ergens altijd om. In zijn rol als leraar legt hij graag de nadruk op een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek. Daarbij wordt hij erg enthousiast wanneer mensen hun spirituele gedrevenheid, creativiteit, inzichten en talenten hand in hand tot bloei zien komen.

Ook in zijn eigen doorgaande zenbeoefening wordt hij graag verrast door nieuwe zienswijzen en praktijken waarin de essentie van zen voelbaar tot leven komt. Regelmatig zet hij deze inspiratie in tijdens de begeleiding van zenactiviteiten. Zo maakt hij bijvoorbeeld gebruik van oefeningen uit andere tradities en verschillende gespreksvormen, zoals een Socratisch gesprek.

Misha’s motivatie:
Het oefenen van onze
innerlijke ervaring van
verbinding.

z
e
n

C
V

Zen CV

Misha Beliën (1986) studeerde filosofie aan de RU Nijmegen waar hij zich verdiepte in Oosterse filosofie. Hij trainde en werkte van 2009 tot 2017 bij zenleraar Rients Ritskes. Hij nam in deze periode o.a. deel aan 2 intensieve trainingsperioden in een Zuid-Koreaans zenklooster. Sinds 2017 vervolgt hij zijn zentraining bij Zen Centrum Nijmegen en werd in 2019 leerling van Dick Verstegen Sensei. In 2021 is Misha tot zenmonnik gewijd en sinds die tijd werkt hij ook als coördinator van Zen Centrum Nijmegen.

Misha is een enthousiaste en aandachtige leraar. Hij vertelt enthousiast en duidelijk. Hij geeft je veel ruimte om al dan niet mee te doen met een discussie of vragenronde. Je stilte bewaren is net zo acceptabel als de ruimte nemen om iets over jezelf te vertellen. Hij weet een sfeer te scheppen die ontspannend, soms ineens relativerend en tegelijk heel inhoudelijk is.

Jan

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »

Bay hagebeek

Bay bedacht ‘De Sangha als Boeddha’: het vinden van een geloofwaardige en praktische manier om de dharma levend te houden en te delen, afgestemd op ons leven in het nu. De Sangha als Boeddha belichaamt en omarmt verandering en gaat uit van ‘wij’ inclusief ‘zij’ in plaats van ‘ik’ en ‘jij’. Centraal in de lessen van Bay staat dus de oefening in vriendelijkheid, connectie en vrijheid om vanuit maatschappelijke betrokkenheid, naast onszelf, ook anderen te faciliteren in de bevrijding van alle vormen van lijden.

Centraal in de lessen
van Bay staat de oefening in vriendelijkheid, connectie en vrijheid.

z
e
n

C
V

Zen CV

Bay Hagebeek (1972) is opgeleid tot meditatieleraar door leraren JoAnna Hardy en Vinny Ferraro (USA) (theravada), eigenaar van een zorg- en coachingorganisatie die mensen ondersteunt om te gaan met indringende levensgebeurtenissen, ouder van twee kinderen, en ervaringsdeskundig in gendertransitie. Hij schrijft columns en artikelen voor zijn eigen blog en online boeddhistisch platform Bodhi. Bay leidde in Nijmegen vijf jaar lang Insight Revolution Sangha, een meditatiegroep in de Theravada traditie (oude school). Sinds mei 2022 is hij verbonden aan Zen Centrum Nijmegen.

Bay is open, inclusief, en toegankelijk. Altijd bereid je te helpen en vragen te beantwoorden. Wat ik ook erg waardeer is dat hij in de beoefening aandacht geeft aan het lichaam. Luisteren naar jezelf en je lichaam in de beoefening ben ik dankzij hem als belangrijk onderdeel van mijn beoefening gaan zien.

Richard

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »

Maarten Jurgens

Zen gaat van a tot z over het dagelijks leven. Zen gaat over jouw leven in deze tijd. Hoe sta je daarin en hoe ga je om met alle emoties die ‘leven’ gelukkig met zich meebrengt. Zen geeft daar handvatten voor. Maarten sluit in zijn praatjes het liefst aan bij wat er onder de sanghaleden leeft en begint vaak met de vraag “wat is er aan de orde?” Dat is immers wat je tijdens de meditatie onderzoekt. Zijn inspiratie put hij uit wat hij meemaakt en wat hem raakt.

Ook in de boeken die hij leest en in de krant. Hij vindt voortdurend dingen in zijn dagelijks leven die hij rechtstreeks zoekt te verbinden met klassieke en moderne zen teksten en met het onderricht dat hij zelf volgt.

Het kleine, het gewone en het alledaagse zijn Maartens grote inspiratiebron: “graaf waar je zit,” zegt hij, “dáár licht het goud.”

z
e
n

C
V

Zen CV

Maarten (1944) was tot zijn 30ste belijdend katholiek. Het mysterie is hem altijd heilig gebleven maar de dogmatiek heeft hij de rug toegekeerd. Najaar 1997 kreeg hij een burn-out. Toen hij najaar 1998 begon op te knappen werd de vraag uit zijn jeugd ‘waartoe zijn wij op aarde?’ weer actueel. Hij ging niet terug naar de kerk om het antwoord te vinden, maar naar de ‘School voor leven en intuïtie’ in Utrecht. Daarna volgde drie jaar bij het Nyingmacentrum in Amsterdam (Tibetaans Boeddhisme) en drie jaar Vipassanameditatie bij Dhamma Pajotta in Dilse in België. In 2010 ontmoette Maarten en Dick elkaar op een verjaardag vlak voor de opening van Zen Centrum Nijmegen. Dick werd Maartens leraar. Vijf jaar later startte de vrijdagochtendgroep met Maarten als leraar. In mei 2021 werd Maarten opnieuw belijdend katholiek. “Zonder mijn zoektocht van 20 jaar in het boeddhisme zou dat er nooit van zijn gekomen,” zegt hij, “maar ik ben blij dat de banden zijn hersteld met de religie waarbinnen ik als kind en adolescent het mysterie al heb ervaren waardoor ik mij nog steeds gedragen voel. Het is de motor van mijn leven en dus ook van mijn zenbeoefening.”

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »

Wieneke Bakker

Zen is voor mij vooral “niet weten” en thuis zijn in dit ene moment. En ook het loslaten van vaste meningen, opvattingen, gevoelens, verhalen, concepten, zelfbeelden. Het is één grote, onuitputtelijke inspiratiebron. Zen is het leven zelf. De wijsheid die hierin besloten ligt kan heel erg behulpzaam zijn bij het leven van alledag. Pragmatisch op z’n tijd en diepgaand als dat nodig is. Dat is ook precies wat ik nastreef als leraar: De praktische vertaling van (zen)boeddhistische filosofie, – psychologie en -spiritualiteit naar onze eigen ervaringen. 

We krijgen allemaal te maken met levensvragen en uitdagingen rondom ziekte, ouder worden en doodgaan. Dat de dingen niet gaan zoals we ons hadden gewenst of voorgesteld. Of dat we verdieping zoeken, met anderen hiermee bezig willen zijn. Samen onderzoeken en van elkaar leren. Een gemeenschap van spirituele vrienden zijn waar wordt uitgegaan van zen uit het hart.

Zen is voor mij het ‘niet weten’ en thuis zijn in dit ene moment.

z
e
n

C
V

Zen CV

Wieneke (1961) studeerde Andragogie aan de RU Nijmegen (begeleiding en vorming van volwassenen) Ze is ruim 30 jaar werkzaam geweest als trainer/coach en beoefent al vele jaren yoga en meditatie. In 2010 kwam ze in aanraking met het zenboeddhisme via zenleraar Rients Ritskes bij wie ze tot 2022 in opleiding was. Vervolgens heeft ze zich aangesloten bij Zen Centrum Nijmegen met Dick Verstegen als nieuwe leraar. Wieneke heeft ook les gehad van Irène Bakker en Jotika Hermsen (vipassanameditatie).

Wieneke zorgt voor een open, veilige ruimte waarin alles er mag zijn. Ze is een wijze leraar, meevoelende luisteraar en positieve begeleider.

Rinske

Bekijk onze agenda voor de doorlopende groepen en andere activiteiten van ons zen centrum … Agenda »