Starten met Zenmeditatie … een goed idee

> Wil je meer weten over de activiteiten van Zencentrum Nijmegen of zelf beginnen / verdergaan met zenmeditatie? Neem dan eens een kijkje in onze agenda!
STARTERS

Wij bieden een doorlopend traject voor starters aan.

monnik_

Wie een introductie in zenmeditatie wil, kan zich aanmelden voor een starters-traject.

Zen Centrum Nijmegen biedt een introductietraject voor starters aan. Wie zenmeditatie wil gaan beoefenen, kan zich hiervoor opgeven. Na aanmelding via de inschrijvingsknop krijg je een telefoontje of mail van een van de startersbegeleiders van Zen Centrum Nijmegen. Dat zijn studenten van Dick Verstegen sensei. Deze begeleider zorgt dat je een introductiescholing krijgt. Dan kan één-op-één zijn of in een kleine groep. De exacte data worden in onderling overleg vastgesteld. Het starterstraject omvat als regel vijf maal anderhalf uur introductietraining. Deze introductie bestaat o.m. uit:

  • Wat is zen, zithouding en loopmeditatie.
  • Theedrinken, rituelen en persoonlijk onderhoud.
  • Theorie van zen en boeddhisme, soetrarecitatie.

De kosten voor het starterstraject zijn € 235,– of € 177,–  bij draagkrachtkorting, inclusief deelname aan een van de doorgaande groepen tot eind juni. Er is ook gespreide betaling als lid van onze sangha mogelijk, t.w. standaard: € 34,– p.m. en draagkrachttarief: € 27,– p.m.). Je verplicht je dan wel tot zes maanden betaling. Daarna is opzeggen per maand mogelijk.

Begin cursus en data:      in onderling overleg
Docent:                              Student o.l.v,  Dick Verstegen sensei
Plaats:                                 Petruslaan 1 Heilig Landstichting
Kosten:                                € 235,–  of  €  177,–  bij draagkrachtkorting voor het
starterstraject plus doorgaande groep of betaling in zes maandelijkse termijnen (zie hierboven).

Meld je aan
DOORGAAN

De doorgaande zengroepen zijn speciaal bestemd voor degenen die het introductietraject gedaan hebben of die elders ervaring met zenmeditatie hebben opgedaan.

zitten

De cursus ondersteunt de continuïteit en de verdieping van je zentraining en bevordert helderheid en levensvreugde.

Tijdens de avond- of ochtendbijeenkomsten is er twee maal 25 minuten zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, een teisho (Dharmapraatje), loopmeditatie, theedrinken en dokusan (persoonlijk onderhoud). Deelnemers hebben de mogelijkheid tot koanstudie. De doorgaande zengroepen lopen tot medio december en omvatten ca 15 bijeenkomsten. Er is in beginsel geen cursus in de schoolvakanties  en op feestdagen. Draagkrachtkorting van 25 % is mogelijk. De doorgaande cursussen worden na de decembervakantie voortgezet. Wisselen, inhalen of extra deelname op een ander cursusdagdeel is altijd mogelijk zonder extra kosten. De kosten zijn € 235,– of € 177,– bij draagkrachtkorting (gespreide betaling mogelijk).

Meld je aan
RETRAITES

Retraites of ‘sesshins’ vormen voor de wat getrainde ‘zitters’ een welkome aanvulling van hun zenbeoefening.

lotus

Sesshin betekent: in je hart geraakt worden door het aanvaarden van je leven zoals het zich van moment tot moment ontvouwt.

Onze retraites vormen vanaf het begin een tegelijk mensvriendelijke, stevige en intieme oefenperiode van twee of vier dagen dagen. Alles gebeurt in stilte. Het programma biedt: zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, soetra zingen in het Nederlands o.l.v. Ellen Deimann, dokusan (persoonlijk onderhoud), lichaamswerk,  teisho’s (dharmalessen), samu (meditatief werken) en yaza (tuinzitten).

Onze sesshins worden gewoonlijk gehouden in Kloosterhotel ZIN (http://www.zininwerk.nl) in Vught . De accommodatie en het vegetarische eten zijn er zonder meer  uitstekend. Iedereen heeft een eigen kamer met douche en toilet.

De weekendretraite kost € 355 (minima € 266) en duurt van vrijdagavond t/m zondagmiddag (ca.16.00 uur). De zomerretraite kost € 575 (minima € 431) en duurt van woensdagavond tot zondagmiddag (ca.16.00 uur).

Meld je aan
VERBINDING

Dieper verbinden met de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) met ondersteuning van erkend leraar Dick Verstegen Sensei.

os

Shoken

Verder is het mogelijk, door shoken te doen, dus om formeel leerling van Dick Verstegen Sensei te worden. Daarmee geef je aan je dieper te willen verbinden met het gaan van de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) en met de ondersteuning daarbij van deze erkende leraar. Tijdens een korte, persoonlijke en eenvoudige ceremonie, word je officieel leerling; leerling en leraar spreken hun vertrouwen in elkaar uit bij het gaan van de zenweg.

Shuke tokudo

Wie zich nog dieper wil verbinden aan de zenweg en zijn/haar leraar, kan shuke tokudo doen. Dat is de monnikswijding waarbij de aspirant de zelfgemaakte okesa  (monnikskleed) ontvangt en unsui wordt. Unsui betekent wolk en water en de naam staat symbool voor de  geestelijke thuisloosheid die de monnik belooft te betrachten. Deze thuisloosheid staat voor het doorzien van je oordelen en andere hechtingen. Wie shuke tokudo doet, mag Dharmales geven.

Neem contact op

Zen is allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat in zen nooit om ver van je afstaande concepten of hogere sferen, maar om wat hier en nu aan de orde is. Leuk en niet leuk. En dat is alles van je eigen leven, inclusief het diepste, existentiële lijden dat ons beroert. Dat is de diepste smaak van zen.

– Uit: Zen, de sprong naar nu van Dick Verstegen Sensei. –

STARTEN

Wie bij ons begint ontvangt gratis het e-book Zen, de sprong naar nu.

Meld je aan