Starten met Zenmeditatie … een goed idee

> Wil je meer weten over de activiteiten van Zencentrum Nijmegen of zelf beginnen / verdergaan met zenmeditatie? Neem dan eens een kijkje in onze agenda!
STARTERS

Wij bieden een speciaal traject voor starters aan.

monnik_

Wie een introductie in zenmeditatie wil, kan zich aanmelden voor een starters-traject. Dat omvat een op maat gesneden introductie in zenmeditatie, afhankelijk van je ervaring.  Schrijf je in voor een starters-traject en wij nemen contact met je op.

Zen is zijn waar je bent

Zen is werkelijk zijn waar je bent, zodat je kunt doen of laten wat de situatie van dit moment vergt. Ontdaan van alle franje is dat waar het in zen om gaat. In de praktijk is dat niet eenvoudig, omdat er altijd zoveel is wat je er juist van weerhoudt volledig in het moment te zijn. Zen betekent zoveel als alomvattende concentratie of meditatie en is onlosmakelijk verbonden met het zenboeddhisme, de geleding in het boeddhisme die de nadruk legt op meditatie en aandacht.

De centrale oefening van het zenboeddhisme heet zazen (zitten in meditatie). Deze oefening leert je hoe je kunt omgaan met wat je verhindert helemaal in het moment te zijn; die belemmeringen nemen daardoor af. Positief geformuleerd kun je zeggen dat zen je, door het ontwikkelen en cultiveren van aandacht, leert om volledig en zonder voorbehoud met alles verbonden te zijn. Met alles wat zich in je voordoet en wat er om je heen gebeurt.

Alles van je eigen leven

Zen is dus allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat in zen nooit om ver van je afstaande concepten of hogere sferen, maar om wat hier en nu aan de orde is. Leuk en niet leuk. En dat is dus alles van je eigen leven, inclusief alle lijden dat ons beroert. Dat is de diepste smaak van zen.

Het introductietraject maakt je in vijf bijeenkomsten vertrouwd met alle facetten van de zitmeditatie (zazen) en we behandelen ook actuele onderwerpen, die raken aan het dagelijks leven. Deelnemers ontvangen het e-book Zen – de sprong naar nu, een inleiding in het zenboeddhisme, dat door Dick Butsugen Verstegen sensei , de leraar van Zen Centrum Nijmegen, is geschreven.

De kosten:  De kosten voor een starterstraject bedragen € 75,00- p.p.

De kosten voor de aansluitende doorgaande groep zijn: Standaardtarief € 34,– per maand (minimun deelname voor de eerste keer 6 maanden) Draagkrachttarief € 27,–  per maand (minimun deelname voor de eerste keer 6 maanden).

Meld je aan
DOORGAAN

De doorgaande zengroepen zijn speciaal bestemd voor degenen die het introductietraject gedaan hebben of die elders ervaring met zenmeditatie hebben opgedaan.

zitten

De groepen ondersteunen de continuïteit en de verdieping van je zentraining en bevorderen helderheid en levensvreugde.

Tijdens de avond- of ochtendbijeenkomsten is er twee maal 25 minuten zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, een teisho (Dharmapraatje), loopmeditatie, theedrinken en dokusan (persoonlijk onderhoud). Deelnemers hebben de mogelijkheid tot koanstudie. De doorgaande zengroepen lopen in beginsel het hele jaar door, behoudens de zomerstop en een korte winterstop. In de twee zomermaanden juli en augustus is er ‘zomerzitten’ . Er is in principe geen bijeenkomst in de schoolvakanties  en op feestdagen, maar vaak gaan we gewoon door. Draagkrachtkorting van 25 % is mogelijk. Wisselen, inhalen of extra deelname op een ander cursusdagdeel is altijd mogelijk zonder extra kosten. De kosten zijn € 34,– of € 27,– (bij draagkrachtkorting) per maand met een minimum van zes maanden bij inschrijving. Daarna is opzeggen per maand mogelijk.

Meld je aan
RETRAITES

Retraites of ‘sesshins’ vormen voor de wat getrainde ‘zitters’ een welkome aanvulling van hun zenbeoefening.

lotus

Sesshin betekent: in je hart geraakt worden door het aanvaarden van je leven zoals het zich van moment tot moment ontvouwt.

Onze retraites vormen vanaf het begin een tegelijk mensvriendelijke, stevige en intieme oefenperiode van twee of vier dagen dagen. Alles gebeurt in stilte. Het programma biedt: zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, soetra zingen in het Nederlands o.l.v. Ellen Deimann, dokusan (persoonlijk onderhoud), lichaamswerk,  teisho’s (dharmalessen), samu (meditatief werken) en yaza (tuinzitten).

Onze sesshins worden vanaf 2020 gehouden in het boeddhistisch centrum Pauenhof in Sonsbeck (DL), vlak over de grens. De accommodatie is eenvoudig, goed en heel authentiek; de maaltijden zijn vegetarisch. Een eenpersoonskamer is mogelijk.

De weekendretraite duurt van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag (ca.16.00 uur). De zomer- of herfstretraite duurt van woensdagmiddag tot zondagmiddag (ca.16.00 uur). Prijzen: € 225,– voor de weekendretraite en € 425,– voor de zomer- of herfstretraite. Meestal is er vroegboekkorting tot enkele maanden voor aanvang van de retraite. Bekijk hiervoor de retraite in onze agenda.

Meld je aan
VERBINDING

Je dieper verbinden met de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) met ondersteuning van erkend leraar Dick Verstegen Sensei.

os

Jukai

Op aanvraag is het mogelijk jukai te krijgen tijdens een speciale ceremonie. Als je jukai wilt ontvangen, geef je daarmee ten overstaan van de sangha en vrienden en familie aan officieel zenboeddhist te willen worden. Je legt een aantal geloften af en krijgt een Dharma-naam. Ook ontvang je een rakusu (symbolisch priesterkleed), die je voortaan bij het zitten kunt dragen.

Shoken

Verder is het mogelijk, door shoken te doen, om formeel leerling van Dick Verstegen Sensei te worden. Daarmee geef je aan je dieper te willen verbinden met het gaan van de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) en met de ondersteuning daarbij van deze erkende leraar. Tijdens een korte, persoonlijke en eenvoudige ceremonie, word je officieel leerling; leerling en leraar spreken hun vertrouwen in elkaar uit bij het gaan van de zenweg.

Shuke tokudo

Wie zich nog dieper wil verbinden aan de zenweg en zijn/haar leraar, kan shuke tokudo doen. Dat is de monnikswijding waarbij de aspirant de zelfgemaakte okesa  (monnikskleed) ontvangt en unsui wordt. Unsui betekent wolk en water en de naam staat symbool voor de  geestelijke thuisloosheid die de monnik belooft te betrachten. Deze thuisloosheid staat voor het doorzien van je oordelen en andere hechtingen. Wie shuke tokudo doet, mag Dharmales geven.

Geloften

De tien grote bodhisattvavoorschriften, onderdeel van de jukai en shuke tokudo-ceremoniën, luiden als volgt:
1. Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen.
2. Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren.
3. Ik beloof liefdevol te zijn en niet begerig.
4. Ik beloof waarheidlievend te zijn en oprecht.
5. Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend.
6. Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen.
7. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen.
8. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma.
9. Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens.
10. Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Neem contact op

Zen is allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat in zen nooit om ver van je afstaande concepten of hogere sferen, maar om wat hier en nu aan de orde is. Leuk en niet leuk. En dat is alles van je eigen leven, inclusief het diepste, existentiële lijden dat ons beroert. Dat is de diepste smaak van zen.

– Uit: Zen, de sprong naar nu van Dick Verstegen Sensei. –

STARTEN

Wie bij ons begint ontvangt gratis het e-book Zen, de sprong naar nu.

Meld je aan