Starten met Zenmeditatie … een goed idee

> Wil je meer weten over de activiteiten van Zencentrum Nijmegen of zelf beginnen / verdergaan met zenmeditatie? Neem dan eens een kijkje in onze agenda!
STARTERS

Wij bieden een speciaal traject voor starters aan.

monnik_

Wie een introductie in zenmeditatie wil, kan zich aanmelden voor een starters-traject. Dat omvat een introductiecursus van 10 lessen.

Zen Centrum Nijmegen verzorgt het komende najaars-seizoen drie introductiecursussen op woensdagavond en donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur en zaterdagochtend van 09.45 tot 11.30 uur. Elke cursus omvat tien lessen en behandelt o,m. de meditatiehouding, het gebruik van de adem, de relatie tussen aandacht, bewustzijn en waarnemen, de oorsprong van zen en de relatie met het boeddhisme, wat werkt er in de meditatie, het verband tussen denken, willen, moeten , emoties en aandacht en koanstudie, soetrarecitatie, loopmeditatie en aandachtig thee drinken.

Zen is zijn waar je bent

Zen is werkelijk zijn waar je bent, zodat je kunt doen of laten wat de situatie van dit moment vergt. Ontdaan van alle franje is dat waar het in zen om gaat. In de praktijk is dat niet eenvoudig, omdat er altijd zoveel is wat je er juist van weerhoudt volledig in het moment te zijn. Zen betekent zoveel als alomvattende concentratie of meditatie en is onlosmakelijk verbonden met het zenboeddhisme, de geleding in het boeddhisme die de nadruk legt op meditatie en aandacht.

De centrale oefening van het zenboeddhisme heet zazen (zitten in meditatie). Deze oefening leert je hoe je kunt omgaan met wat je verhindert helemaal in het moment te zijn; die belemmeringen nemen daardoor af. Positief geformuleerd kun je zeggen dat zen je, door het ontwikkelen en cultiveren van aandacht, leert om volledig en zonder voorbehoud met alles verbonden te zijn. Met alles wat zich in je voordoet en wat er om je heen gebeurt.

Alles van je eigen leven

Zen is dus allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat in zen nooit om ver van je afstaande concepten of hogere sferen, maar om wat hier en nu aan de orde is. Leuk en niet leuk. En dat is dus alles van je eigen leven, inclusief alle lijden dat ons beroert. Dat is de diepste smaak van zen.

De introductiecursus maakt je vertrouwd met alle facetten van de zitmeditatie (zazen) en we behandelen ook actuele onderwerpen, die raken aan het dagelijks leven. Deelnemers ontvangen het e-book Zen – de sprong naar nu, een inleiding in het zenboeddhisme, dat door Dick Verstegen, de leraar van Zen Centrum Nijmegen, is geschreven.

De cursusmogelijkheden

Je kunt kiezen uit drie cursusmogelijkheden die dus alle 10 wekelijkse bijeenkomsten omvatten:

  • op woensdagavond van 19.45 tot 21.30 uur. Docent: Maarten Jurgens
  • op donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur. Docent Martijn de Jong
  • op zaterdagochtend van 45 tot 11.30 uur. Docent Meike Oosterwijk

Alle cursussen worden gegeven door ervaren studenten van Dick Verstegen sensei.

De kosten

Standaardtarief € 235,-

Draagkrachttarief € 177,– (voor minimum inkomens en studenten)

DOORGAAN

De doorgaande zengroepen zijn speciaal bestemd voor degenen die het introductietraject gedaan hebben of die elders ervaring met zenmeditatie hebben opgedaan.

zitten

De cursus ondersteunt de continuïteit en de verdieping van je zentraining en bevordert helderheid en levensvreugde.

Tijdens de avond- of ochtendbijeenkomsten is er twee maal 25 minuten zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, een teisho (Dharmapraatje), loopmeditatie, theedrinken en dokusan (persoonlijk onderhoud). Deelnemers hebben de mogelijkheid tot koanstudie. De doorgaande zengroepen lopen tot medio december en omvatten ca 15 bijeenkomsten. Er is in beginsel geen cursus in de schoolvakanties  en op feestdagen. Draagkrachtkorting van 25 % is mogelijk. De doorgaande cursussen worden na de decembervakantie voortgezet. Wisselen, inhalen of extra deelname op een ander cursusdagdeel is altijd mogelijk zonder extra kosten. De kosten zijn € 235,– of € 177,– bij draagkrachtkorting (gespreide betaling mogelijk).

RETRAITES

Retraites of ‘sesshins’ vormen voor de wat getrainde ‘zitters’ een welkome aanvulling van hun zenbeoefening.

lotus

Sesshin betekent: in je hart geraakt worden door het aanvaarden van je leven zoals het zich van moment tot moment ontvouwt.

Onze retraites vormen vanaf het begin een tegelijk mensvriendelijke, stevige en intieme oefenperiode van twee of vier dagen dagen. Alles gebeurt in stilte. Het programma biedt: zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, soetra zingen in het Nederlands o.l.v. Ellen Deimann, dokusan (persoonlijk onderhoud), lichaamswerk,  teisho’s (dharmalessen), samu (meditatief werken) en yaza (tuinzitten).

Onze sesshins worden gewoonlijk gehouden in Kloosterhotel ZIN (http://www.zininwerk.nl) in Vught . De accommodatie en het vegetarische eten zijn er zonder meer  uitstekend. Iedereen heeft een eigen kamer met douche en toilet.

De weekendretraite kost € 355 (minima € 266) en duurt van vrijdagavond t/m zondagmiddag (ca.16.00 uur). De zomerretraite kost € 575 (minima € 431) en duurt van woensdagavond tot zondagmiddag (ca.16.00 uur).

VERBINDING

Dieper verbinden met de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) met ondersteuning van erkend leraar Dick Verstegen Sensei.

os

Shoken

Verder is het mogelijk, door shoken te doen, dus om formeel leerling van Dick Verstegen Sensei te worden. Daarmee geef je aan je dieper te willen verbinden met het gaan van de weg, (d.w.z. jouw weg/jouw leven) en met de ondersteuning daarbij van deze erkende leraar. Tijdens een korte, persoonlijke en eenvoudige ceremonie, word je officieel leerling; leerling en leraar spreken hun vertrouwen in elkaar uit bij het gaan van de zenweg.

Shuke tokudo

Wie zich nog dieper wil verbinden aan de zenweg en zijn/haar leraar, kan shuke tokudo doen. Dat is de monnikswijding waarbij de aspirant de zelfgemaakte okesa  (monnikskleed) ontvangt en unsui wordt. Unsui betekent wolk en water en de naam staat symbool voor de  geestelijke thuisloosheid die de monnik belooft te betrachten. Deze thuisloosheid staat voor het doorzien van je oordelen en andere hechtingen. Wie shuke tokudo doet, mag Dharmales geven.

Zen is allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat in zen nooit om ver van je afstaande concepten of hogere sferen, maar om wat hier en nu aan de orde is. Leuk en niet leuk. En dat is alles van je eigen leven, inclusief het diepste, existentiële lijden dat ons beroert. Dat is de diepste smaak van zen.

– Uit: Zen, de sprong naar nu van Dick Verstegen Sensei. –

STARTEN

Wie bij ons begint ontvangt gratis het e-book Zen, de sprong naar nu.