ons zencentrum

Een sterke verwondering over de betekenis van ons bestaan vormt een belangrijke drive bij de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen.

Hoe zitten wij in elkaar? Wie zijn wij ten diepste? Hoe kunnen wij ons leven op een zinvolle manier leiden? Er zijn veel antwoorden mogelijk op die vragen. Maar uiteindelijk kunnen we er alleen op onze eigen unieke manier mee omgaan. Binnen Zen Centrum Nijmegen ervaren we de zenboeddhistische filosofie en leefwijze als een krachtige ondersteuning in deze voortdurende zoektocht. Graag delen we deze inspiratiebron met wie dat wil en proberen we elkaar, onszelf, en de wereld compassievol tot steun te zijn.

sangha

Onze leden vormen samen de sangha van Zen Centrum Nijmegen. Dat betekent dat we de intentie hebben om elkaar in onze zenbeoefening en ontwikkeling te inspireren. We delen inzichten, humor en gezelligheid in de zendo. Er heerst een sfeer van duurzame betrokkenheid bij onze beoefening, bij elkaar, en bij het centrum, in het besef dat we hiermee onze zenweg vormen en ondersteunen. Via onze leden verbindt de sangha zich ook met inspirerende initiatieven in de omgeving.

Het is leuk en geeft een prettig gevoel dat ik me in de sangha tot mensen kan verhouden die ook onderzoekend in het leven staan. Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat kan ik op dit moment het best bijdragen? Jong, oud, man, vrouw en nog meer, vanuit verschillende achtergronden; daarin vinden we elkaar toch.

Lotte

beoefening

Het trainen van je aandacht is één van de belangrijkste pijlers in het zenboeddhisme. Za-
zen (zitmeditatie), kinhin (loopmeditatie), samu (aandachtig werken) en andere vormen van aandachtigheid, zoals
luisteren en spreken, vormen letterlijk en figuurlijk de ruggengraat van de beoefening in Zen Centrum Nijmegen.

MYSTIEK & VERBINDING

Vanuit ons denkhoofd oordelen we vaak dat onszelf en onze omgeving niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Zenbeoefening kan een ander besef teweegbrengen: dat we op dit moment precies zijn zoals het is en dat dit helemaal OK is. Als je helemaal dit moment kunt zijn, kun je het ervaren als liefde, waarin je alles ‘meeneemt’ wat bestaat. Tegelijkertijd kan dit moment van een allesomvattende schoonheid zijn. Deze mystieke intimiteit tussen de realiteit van het moment, liefde en schoonheid is de basis van de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen. Tegelijkertijd is dit geen statisch fundament. De alomvattende ervaring van verbinding die in de mystiek centraal staat kan ook een spontane zorg voor de wereld met zich meebrengen. Dit motiveert om te werken aan een toekomst waarin we de ervaring van verbinding met onszelf, elkaar en de wereld steeds weer mogen ontdekken als onze diepste drijfveer.

traditie

De zenbeoefening in de 21e eeuw berust op ruim 2500 jaar ontwikkeling van de boeddhistische traditie, met name op ca. 2000 jaar Mahayana-traditie waartoe het zenboeddhisme behoort. We putten inspiratie uit overgeleverde inzichten en wijden ons in de zendo aan diverse gebruiken uit of afgeleid van de Japanse zentraditie, zowel soto als rinzai. Wij volgen in het bijzonder de traditie van de White Plum Lineage zoals die is ontwikkeld door Maezumi roshi (1931-1995) en ervaren die als een krachtige ondersteuning in de vormgeving van onze beoefening. Tegelijkertijd verhouden we ons op een open en eigentijdse manier tot de traditie en blijven deze verder ontwikkelen.

Zazen (zitmeditatie) beoefenen is ook een ritueel in de zentraditie.
Het kan bijdragen aan meer rust en zelfinzicht. Maar het verbindt ook omdat je dit ritueel in de zendo samen doet.

 

 

OPEN VERWONDERING

De zenboeddhistische traditie heeft ons veel te bieden. Tegelijkertijd is de zin van zen in de eerste plaats de ervaring dat jouw eigen leven ‘de zenweg’ is. Daarom laten we ons graag verras- sen door nog onopgemerkte invalshoeken van ons leven. Bovendien zien we onze verwondering graag opgewekt door de natuur, allerlei vormen van wetenschap, zoals filosofie, inzichten uit andere wereldreligies en het enorme scala aan kunstvormen, waaronder literatuur, beeldende kunst en muziek.

Lees hier meer over de persoonlijke invulling van onze … docenten »

Lid worden van onze Sangha?

Op deze pagina vind je praktische informatie over het lidmaatschap … Sanghalid »