1. Evenementen
  2. Dick Butsugen

Dick Butsugen

De werkelijkheid die zijn leven elk moment aanbiedt, is voor Dick de grote inspiratiebron. Hij erkent dit als een mysterie waar we onze vinger niet achter kunnen krijgen. Maar we kunnen het wel benaderen en steeds beter ‘zien’ via de vraag: wat is er gaande? Dan kan het opeens zijn dat we ons opgenomen weten in dat mysterie.

Dick laat zich in zijn onderricht leiden door oude teksten en actuele gebeurtenissen. De grote en oeroude zen-traditie biedt hem een overtuigende bedding om het mysterie te omcirkelen. Hij schat die traditie hoog, maar is ervan doordrongen dat ook zen slechts een vorm is om het ‘re-ligare’ (weer in verbinding brengen) uit te dragen. Hij werkt graag in een interactieve setting en biedt ook koan-studie aan.

Vandaag

Doorgaande groep | maandag

De Zendo Profetenlaan 2, Heilig Landstichting, Gelderland, Nederland

DOORGAANDE GROEPENZen is een doorlopende oefening die bij iedere stap op je levensweg van toepassing is. Het helpt enorm om hier - op een voor ieder unieke en eigen manier - gezamenlijk in op te trekken.Onze doorgaande groepen bieden hiervoor structuur door wekelijks samen te mediteren en onze zenweg samen vanuit diverse invalshoeken te bestuderen […]

Doorgaande groep | dinsdag

De Zendo Profetenlaan 2, Heilig Landstichting, Gelderland, Nederland

DOORGAANDE GROEPENZen is een doorlopende oefening die bij iedere stap op je levensweg van toepassing is. Het helpt enorm om hier - op een voor ieder unieke en eigen manier - gezamenlijk in op te trekken.Onze doorgaande groepen bieden hiervoor structuur door wekelijks samen te mediteren en onze zenweg samen vanuit diverse invalshoeken te bestuderen […]