SANGHALID

Het hart van Zen Centrum Nijmegen wordt gevormd door alle leden.

Zij brengen letterlijk en figuurlijk leven in de zendo door hun beoefening, levensverhalen, nieuwe ideeën voor activiteiten en ga zo maar door. Als lid van Zen Centrum Nijmegen maak je onderdeel uit van de sangha; een soort open groep van spirituele vrienden.

Als lid van het centrum draag je bij aan het centrum in de vorm van een maandelijkse kostenbijdrage.

Wat biedt dit sanghalidmaatschap?
 • Bij voldoende ervaring kun je direct instromen in een doorgaande groep.
 • Leden kunnen desgewenst op meerdere tijdstippen in de week een groep bijwonen.
 • Bredere ondersteuning van je beoefening o.a. per email, app-gesprek, of wandelingetje.
 • Substantiële korting op activiteiten zoals extra lezingen en zendagen.
 • Je maakt deel uit van en ondersteunt het centrum in haar activiteiten.

Behalve door je deelname aan de wekelijkse doorgaande groepen kun je als lid – mocht je dat willen – op andere manieren betrokken zijn. Bekijk in het blauwe kader hieronder enkele manieren waarop dat kan.

Werkgroepen

De ondersteuning van de nodige werkzaamheden in en rondom het centrum worden gedragen door werkgroepjes. Hierin dragen enkele leden zorg voor een specifieke taak in het reilen en zeilen van het centrum. Heb je interesse?

Er zijn werkgroepjes voor:

 • Communicatie: bekendheid geven aan het centrum
 • Schoonmaak: zorgt voor een schone en opgeruimde zendo
 • Sesshin: voorbereiding en uitvoering van de sesshins
 • Lief en leed: houd contact met leden bij belangrijke levensgebeurtenissen
 • Bibliotheek: verzorgt de collectie boeken en houdt het uitlenen daarvan bij
 • Feestcommissie: faciliteert de feestelijke en informele bijeenkomsten

Een bijdrage aan de sangha leveren?

 

 • Initiatief in ondersteunende werkgroepen
 • Input voor onze gezamenlijke zenbrief
 • Donatie (ANBI)

Ik waardeer de zendo alleen al als rustige en verstillende plek.
Daarom wil ik ook graag af en toe helpen om voor de plek te zorgen.

David

Donatiesuggestie

De donatiesuggestie voor het lidmaatschap van de sangha bedraagt:

• maandelijks € 38 (standaard)
• maandelijks € 29 (minima en studenten).

De overboeking van deze maandelijkse bijdragen op onze rekening kun je zelf via een automatische afschrijving regelen. De eerste keer gaan we daarbij uit van je commitment voor minimaal zes maanden (dus 6 maal € 38 of € 29). Dit is gemiddeld genomen de periode die je minimaal nodig hebt om te kijken of zen bij je past. Daarna kun je per ingang van iedere nieuwe maand je bijdrage stopzetten. Omdat de kostenbijdragen laag zijn, vinden we het fijn als je zo nu en dan meehelpt bij dingen die binnen de sangha en in de zendo moeten gebeuren.

Onze bankgegevens kun je vinden op onze contact pagina.

Mochten deze donatiesuggesties voor jou niet haalbaar zijn; neem dan even contact met ons op zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden. We vertrouwen op de bereidheid van ieder om op vrijwillige basis te geven en te delen in de kosten van het centrum.

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor deze activiteit.

4 + 15 =

BELANGSTELLING ÉN VRAGEN?

Met praktische vragen kun je altijd terecht bij onze secretaris Cockie van Deventer: cockie@zennijmegen.nl

Heb je meer inhoudelijke vragen omdat je bijvoorbeeld al meditatie-ervaring hebt opgedaan?
Neem dan contact op met Misha Beliën, onze sangha coördinator: misha@zennijmegen.nl / 06 50645668

Onze Zenbrief

geeft een mooi beeld van onze Sangha.  BEKIJK onze zenbrief »