SANGHALID

Het hart van Zen Centrum Nijmegen wordt gevormd door alle leden.

Zij brengen letterlijk en figuurlijk leven in de zendo door hun beoefening, levensverhalen, nieuwe ideeën voor activiteiten en ga zo maar door. Als lid van Zen Centrum Nijmegen maak je onderdeel uit van de sangha; een soort open groep van spirituele vrienden.

Als lid van het centrum draag je bij aan het centrum in de vorm van een maandelijkse kostenbijdrage.

Wat biedt dit sanghalidmaatschap?
 • Bij voldoende ervaring kun je direct instromen in een doorgaande groep.
 • Leden kunnen desgewenst op meerdere tijdstippen in de week een groep bijwonen.
 • Bredere ondersteuning van je beoefening o.a. per email, app-gesprek, of wandelingetje.
 • Substantiële korting op activiteiten zoals extra lezingen en zendagen.
 • Je maakt deel uit van en ondersteunt het centrum in haar activiteiten.

 Behalve door je deelname aan de wekelijkse doorgaande groepen kun je als lid – mocht je dat willen – op andere manieren betrokken zijn.

Werkgroepen

De ondersteuning van de nodige werkzaamheden in en rondom het centrum worden gedragen door werkgroepjes. Hierin dragen enkele leden zorg voor een specifieke taak in het reilen en zeilen van het centrum. Heb je interesse?

Er zijn werkgroepjes voor:

 • Communicatie: bekendheid geven aan het centrum
 • Schoonmaak: zorgt voor een schone en opgeruimde zendo
 • Sesshin: voorbereiding en uitvoering van de sesshins
 • Lief en leed: houd contact met leden bij belangrijke levensgebeurtenissen

Een bijdrage aan de sangha leveren?

 • Initiatief in ondersteunende werkgroepen
 • Input voor onze gezamenlijke zenbrief
 • Donatie (ANBI)

Review/quote sanghalid about working group

Naam

Kostenbijdrage

De kostenbijdrage voor het lidmaatschap van de sangha bedraagt:

• maandelijks € 38 (standaard)
• maandelijks € 29 (minima en studenten).

De overboeking van deze maandelijkse bijdragen op onze rekening gebeurt via automatische afschrijving die je zelf regelt. De eerste keer verplicht je je tot betaling gedurende zes maanden (dus 6 maal € 38 of € 29). Daarna is opzegging per maand mogelijk. Omdat de financiële bijdragen laag zijn, vinden we het fijn als je zo nu en dan meehelpt bij dingen die binnen de sangha en in de zendo moeten gebeuren.

Voor onze bankgegevens kun je contact opnemen via info@zennijmegen.nl of onze contact pagina.

Mocht de kostenbijdrage voor jou niet haalbaar zijn; neem dan even contact met ons op zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden.

BELANGSTELLING?

Mail of bel dan naar Misha Beliën, onze sangha coordinator: misha@zennijmegen.nl / 06 50645668

Onze Zenbrief

geeft een mooi beeld van onze Sangha.  BEKIJK onze zenbrief »

Aanmelden

voor een lidmaatschap kan door te mailen of bellen, maar ook via onderstaand formulier.

2 + 9 =