Visie en werkwijze

Visie en werkwijze

Verwondering over de betekenis van ons bestaan vormt een belangrijke drive bij de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen. Hoe zitten wij in elkaar? Wie zijn wij ten diepste? Hoe kunnen wij ons leven op een zinvolle manier leiden? Er zijn veel antwoorden mogelijk op die vragen. Maar uiteindelijk kunnen we er alleen op onze eigen unieke manier mee omgaan. Binnen Zen Centrum Nijmegen ervaren we de zenboeddhistische filosofie en leefwijze als een krachtige ondersteuning in deze voortdurende individuele zoektocht. Graag delen we deze inspiratiebron met wie dat wil en proberen we om elkaar compassievol tot steun te zijn. We focussen daarbij op de volgende punten:

De beoefening van zenmeditatie en aandacht

Het trainen van je aandacht is één van de belangrijkste pijlers in het zenboeddhisme. De zenmeditatie en andere aandachtsoefeningen vormen letterlijk en figuurlijk de ruggengraat van de beoefening in Zencentrum Nijmegen.

Dit moment is liefde

Vanuit ons denkhoofd oordelen we vaak dat wijzelf en onze omgeving niet zijn zoals zou moeten. Door zenbeoefening kan een ander besef ontstaan: dat wij in dit moment precies zijn zoals het is en dat dit helemaal OK is. Als je helemaal dit moment kunt zijn, kun je dat ervaren als liefde, waarin je alles wat bestaat ‘meeneemt’. Deze intimiteit tussen de realiteit van dit moment en liefde ligt aan de basis van de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen.

Traditie

De zenbeoefening in de 21e eeuw kan bogen op ruim 2500 jaar ontwikkeling van de zenboeddhistische traditie. We putten inspiratie uit overgeleverde inzichten en wijden ons in de zendo aan diverse gebruiken uit of afgeleid van de Japanse zentraditie. We ervaren deze als een krachtige ondersteuning in de vormgeving van onze beoefening. Tegelijkertijd verhouden we ons op een open en eigentijdse manier tot de traditie en blijven deze verder ontwikkelen.

Inspiratie vanuit hedendaagse bronnen

De zin van zen is in de eerste plaats de ervaring dat jouw eigen leven ‘de zenweg’ is. Bij die ontdekking merk je dat hedendaagse bronnen en invloeden dat beamen en verrijken. Zo bevestigen recente wetenschappelijke studies onder meer dat meditatie kan leiden tot een sterker gevoel van welzijn. Ook doen we graag inspiratie op uit diverse (moderne) kunstvormen en uit inzichten van andere wereldreligies.

Warme en motiverende sociale context

Onze leden vormen samen de sangha van Zencentrum Nijmegen. Dat betekent dat we de intentie hebben om elkaar in onze zenbeoefening en ontwikkeling te inspireren. We delen inzichten, humor en gezelligheid in de zendo. Er heerst een sfeer van duurzame betrokkenheid bij onze beoefening, bij elkaar, en bij het centrum, in het besef dat we hiermee onze zenweg vormen en ondersteunen.