Visie en werkwijze

Visie en werkwijze

Wie zijn wij ten diepste en wat hebben we te doen in deze wereld? In Zen Centrum Nijmegen ervaren we de zenboeddhistische filosofie en leefwijze als een krachtige ondersteuning in deze voortdurende zoektocht. Zen herinnert ons eraan dat wat in dit moment samenvalt, precies is wat het is, volkomen compleet en in die zin waar en passend. Daar gaat tegelijkertijd liefde en schoonheid vanuit. Een schoonheid die niets verdeelt in mooi of lelijk en een onvoorwaardelijke, mystieke liefde die allen en alles draagt. Bovendien proberen we elkaar als gemeenschap in mooie en moeilijke tijden tot steun te zijn. Die verbondenheid delen we graag met wie dat maar wil. 

Sangha
Onze leden vormen samen de sangha van Zen Centrum Nijmegen. Dat betekent dat we de intentie hebben om elkaar in onze zenbeoefening en ontwikkeling te inspireren. We delen inzichten, humor en gezelligheid in de zendo. Er heerst een sfeer van duurzame betrokkenheid bij onze beoefening, bij elkaar, en bij het centrum, in het besef dat we hiermee onze zenweg vormen en ondersteunen. Via onze leden verbindt de sangha zich ook met inspirerende initiatieven in de omgeving.

Beoefening
Het trainen van je aandacht is één van de belangrijkste pijlers in het zenboeddhisme. Zazen (zitmeditatie), kinhin (loopmeditatie), samu (aandachtig werken) en andere vormen van aandachtigheid, zoals luisteren en spreken, vormen letterlijk en figuurlijk de ruggengraat van de beoefening in Zen Centrum Nijmegen.

Mystiek
Vanuit ons denkhoofd oordelen we vaak dat wijzelf en onze omgeving niet zijn zoals zou moeten. Door zenbeoefening kan een ander besef ontstaan: dat wij in dit moment precies zijn zoals het is en dat dit helemaal OK is. Als je helemaal dit moment kunt zijn, kun je dat ervaren als liefde, waarin je alles wat bestaat ‘meeneemt’. Tegelijkertijd kan dit moment van een alomvattende schoonheid zijn. Deze mystieke intimiteit tussen de realiteit van dit moment, liefde en schoonheid ligt aan de basis van de zenbeoefening binnen Zen Centrum Nijmegen.

Traditie
De zenbeoefening in de 21e eeuw berust op ruim 2500 jaar ontwikkeling van de boeddhistische traditie, met name op ca. 2000 jaar Mahayana-traditie waartoe het zenboeddhisme behoort. We putten inspiratie uit overgeleverde inzichten en wijden ons in de zendo aan diverse gebruiken uit of afgeleid van de Japanse zentraditie, zowel soto als rinzai. Wij volgen in het bijzonder de traditie van de White Plum Lineage zoals die is ontwikkeld door Maezumi roshi (1931-1995) en ervaren die als een krachtige ondersteuning in de vormgeving van onze beoefening. Tegelijkertijd verhouden we ons op een open en eigentijdse manier tot de traditie en blijven deze verder ontwikkelen.

Open verwondering
De zenboeddhistische traditie heeft ons veel te bieden. Tegelijkertijd is de zin van zen in de eerste plaats de ervaring dat jouw eigen leven ‘de zenweg’ is. Daarom laten we ons graag verrassen door nog onopgemerkte invalshoeken van ons leven. Bovendien zien we onze verwondering graag opgewekt door de natuur, allerlei vormen van wetenschap, zoals filosofie, inzichten uit andere wereldreligies en het enorme scala aan kunstvormen, waaronder literatuur, beeldende kunst en muziek.