Zenbrief april 2022

Zenbrief april 2022

Zen Centrum Nijmegen vormt een toegankelijke en betrokken gemeenschap van spirituele vrienden. Een sangha. We gaan uit van zen uit het hart; een grond van liefde waarin het goed is zoals het is. Vanuit dit hart oefenen we o.a. met meditatie onze aandacht. We vinden ondersteuning in de zentraditie én zijn met open verwondering naar de wereld van o.a. kunst, religie en wetenschap gericht.

Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar op deze punten verder te inspireren. Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende maandelijkse zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

  JAARCYCLUS  

Karma & Oorzakelijkheid

Ons thema in de doorlopende groepen voor de maand april is karma en oorzakelijkheid:

Ons levenspad zien

Met de ontwakende energie in en om ons heen durven we ons levenspad nog meer onder ogen te zien. Welke stappen, reacties, en voorvallen hebben zich daarop voorgedaan? En hoe kunnen we ons daartoe verhouden?

Sinds dit jaar werken we in de doorlopende groepen met een zgn. thematische jaarcyclus. Iedere maand komt een ander zenthema naar voren wat, net als in het leven, een jaar later terugkeert en ons zo tot verdere verdieping kan brengen. Heb je ervaring met zen en wil je ook weer samen oefenen?

Aanmelden doorlopende groepen

  CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE

Zenbrief april fotografie

Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ‘t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

Door M. Vasalis
Uit De oude kustlijn
Foto Ineke Teunissen; Burgh Haamstede, Zeeland

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Starterstraject

Het starters-traject is gericht op samen leren mediteren en een soepele instroom in onze doorgaande groepen. Het maakt je vertrouwd met alle facetten van de zitmeditatie (zazen), de gebruiken in de meditatieruimte (zendo), en de eerste praktische beginselen van de zenfilosofie.

Heb jij interesse in persoonlijke en spirituele ontwikkeling, maar nauwelijks of geen ervaring met zenmeditatie? Oefen met ons mee om vanuit een open hart vreugdevol te leven.

Het aankomende starterstraject loopt van 28 april t/m 26 mei 2022. Deze weken komen we elke donderdag samen van 19.45 – 21.30 uur.

Meld je aan voor het starterstraject

De ervaring van Frits

“Ik kreeg les van een ontzettend enthousiaste en betrokken leraar, en in een aantal weken leerde ik enorm veel en kon ik het ook meteen in mijn dagelijkse leven toepassen. Het was fijn om in een groep met andere beginners klaargestoomd te worden voor een doorgaande groep, en niet meteen in het diepe gegooid te worden. Doordat we met allemaal nieuwelingen bij elkaar zaten, had ik na starterstraject ook meteen een aantal bekende gezichten binnen het centrum!”

Weekendsesshin

Sesshin betekent: in het hart geraakt worden. Hoe is het mogelijk dat je zo getroffen kunt worden door het beoefenen van meditatie en rituelen binnen je eigen leven. Voor menigeen is het een soort thuiskomen bij jezelf, wat dat dan ook moge zijn. Niet zozeer thuiskomen in je ‘egohuis’; dat ken je wel. Je kunt terecht komen in een veel grotere woning, waar geen grenzen zijn. Bij niemand in bezit. Zij bestaat bij de gratie van openheid.

En de locatie Pauenhof is daarvoor echt super!

Ga je mee op weekendsesshin?
We beginnen het weekend op vrijdagmiddag 6 mei  en sluiten het af op zondag 8 mei.

Meld je aan voor de Weekendsesshin!

De ervaring van Karin

“De nazomer sesshin heeft me verdieping gebracht op mijn persoonlijke pad. De Pauenhof heb ik ervaren als een inspirerende plek, waar je op een ongedwongen manier, samen en in aandacht kunt mediteren.”

Hans over zijn retraite-ervaring tijdens de zomersesshin.

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN

In manus tuas op Goede Vrijdag 15 april

Eindelijk kan het weer! Traditiegetrouw zingen we op Goede Vrijdag ‘In Manus tuas Pater’ (In uw handen Vader) een vierstemmig lied uit Taizé. Om 14.30 uur gaan we oefenen en vanaf 15 uur zingen we een half uur lang dit lied van overgave o.l.v. Ellen Deimann. Vrijwillige bijdrage voor Oekraïne. Graag opgave via de website.

Aanmelden

Op Eerste Paasdag is er weer ZZZ

Na twee jaar doen we op Eerste Paasdag weer een ZZZ. Dat staat voor zen en zingen op zondagochtend. We beginnen om 11.00 uur: zingen oefenen, meditatie en een praatje over het lied, dat aansluit bij het Paasthema: opstanding.
Vrijwillige bijdrage voor Oekraïne.
Graag opgave via de website.

Aanmelden

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Zenbrief maart _zenzientekenen

Zen Zien Tekenen

Op zaterdag 23 april is er een dag-workshop voor iedereen die het leuk vindt om te ervaren wat Zen Zien Tekenen inhoudt. Echt een geweldige beleving in aandachtig waarnemen. Je hoeft helemaal niet te kunnen tekenen om die ervaring te ondervinden. De workshop wordt gegeven door Leo van Vegchel in zijn atelier Hemelrijken 77 in Eindhoven. De prijs is 75 euro, waarvan 10 euro naar ons eigen centrum gaat. Inclusief koffie, thee en lesmaterialen. De reis er heen en terug gaan we natuurlijk carpoolen. Leo heeft het ZZT overgedragen gekregen van Maria Adriaens die het op haar beurt ontving van de grondlegger Frederick Franck. Leo draagt het Zen Zien Tekenen dus uit in de derde generatie.

Meld je aan voor Zen Zien Tekenen!

  NIEUWS  

Kennismaken met onze nieuwe locatie

De afgelopen week is de aannemer met het dak van onze nieuwe zendo begonnen; een mooi moment! En ook direct al weer spannend, gezien de winterse weersverwachtingen van de komende dagen. Zo gaat dat:)

Nu de aftrap is gegeven voor de verbouwing nodigen we onze sanghaleden en geïnteresseerden graag uit om kennis te maken met deze nieuw plek. Iedereen is 18 april van harte welkom voor een rondleiding door het pand en het omliggende museumpark. We ronden vanaf +- 11:30u af met een drankje.

Wanneer Maandag 18 april van 10-12u
Waar Profetenlaan 2, Heilig Landstichting
(hoofdingang bij de kruising van de Meerwijkselaan en Profetenlaan)

Aanmelden

  COLUMN  

Koffie met een Sanghalid

Tekst: Zwaantje Ariëns-Storm

Paul Sprang mediteert sinds september 2021 bij ons zen centrum. Hij begon zijn introductiecursus midden in coronatijd en is daarna aangesloten bij de vrijdagochtendgroep. “Dick brengt zen dichtbij, zonder te zeggen hoe het zit”,  meent Paul.

Het is een woensdagochtend in februari. We hebben afgesproken in een cafeetje in de stad om het over onze beoefening te hebben. Paul bestelt een koffie en vraagt: “Zullen we er ook een gebakje bij nemen?”

Zen kwam al eerder op Pauls pad. Bas, een bevriende collega die hij in 2014 op zijn werk leerde kennen beoefende zen. “Het viel mij op dat hij open en oprecht leek én niet oordeelde. Dat vond ik prettig aan hem, bovendien vertelde hij me over zijn beoefening wat me nieuwsgierig maakte.”

Zelf had Paul al jaren een fascinatie voor Aziatische landen. Hij was ook al een aantal keer in Japan geweest en had daar tempels bezocht. Dit waren overigens geen zen tempels maar boeddhistische en de mystieke tempels van het shintoïsme.

Zenbrief april 2022

Deze foto maakte Paul in Japan: Deel van de oudste zentempel van Japan in Fukuoka, Shofukuji, gedateerd 1195.

“Er zijn zoveel verschillende religies, ik ben katholiek opgevoed maar had op mijn twaalfde al in de gaten dat er zoveel andere visies waren. Ik kon me er daardoor moeilijk aan maar één verbinden, als ik dat überhaupt al wilde”,  vertelt hij.

Later toen Paul na het gymnasium Klassieke Talen en Cultuur ging studeren en in aanraking kwam met verschillende filosofen kreeg zijn onderzoek verdieping. “Want wat is nou eigenlijk precies de bedoeling van dit leven? Iets als Pantha Rei van Heraclitus vond ik toen prachtig. Gewoon dat dát het is: dat alles stroomt.”

Bas mailde Paul aanvankelijk teksten waardoor Paul meer las over het boeddhisme en taoïsme. Hij wees Paul bijvoorbeeld op boeken van Kristofer Schipper en Red Pine: “The Heart Sutra” en “The Platform Sutra: The Zen Teaching of Hui-Neng”. Bas stelde: “Hui-neng, dat is pas een baas!”

“Daarvoor kende ik wel bijvoorbeeld de uitspraak leven is lijden, maar daar kon ik niet zo veel mee. Al heb ik ook natuurlijk, best wel eens geleden”, vertelt Paul.

“Bijvoorbeeld dat ik dacht dat ik in mijn leven in één lijn naar punt X moest. Dit zou dan het punt zijn waar alles op zijn plek zou (moeten) vallen. Ik dacht dat ik dat punt zou bereiken als ik carrière zou maken. Ik kwam er al snel achter dat er een heleboel punten X zijn en liep vast in vragen: Welke koers moet ik varen en wat zou ik dan moeten bereiken? Waarom ben ik bang voor bepaalde dingen? Voor wie en waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Toen mijn vader overleed kregen deze vragen nog eens een extra impuls”.

Paul gelooft dat meditatie kan helpen antwoorden te vinden op dit soort vragen. Bovendien helpt het hem te accepteren dat er op sommige vragen geen pasklare antwoorden zijn.

Muziek maken is wel altijd een antwoord in het leven van Paul geweest. Hij speelt al van jongs af aan en maakt nu vooral jazz, wereldmuziek en funk op percussie, toetsen en samples. Hij heeft veel opgetreden met verschillende bands en nu speelt hij met Travel Syndicate. Als je het leuk vindt om daar wat van te zien en te horen zoek dan op Youtube of Facebook naar travelsyndicatemusic.

Zenbrief april 2022

Nog steeds op zoek…

  KUNST   

Zenbrief april 2022

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Gedicht Leo Vroman
Werk AnneRiet de Boer

  COLUMN  

Zoeken naar de zendosleutels

Woensdagochtend stond ik op het punt om naar de zendo te gaan. Op tijd zodat ik voor de bijeenkomst nog een rondje kon lopen in het nabijgelegen bos. Maar dat liep anders.

Vanwege allerlei logistiek had Maarten de avond te voren de zendosleutels bij ons door de brievenbus gedaan. Toen ik ‘s ochtends beneden kwam lagen ze er prachtig geëtaleerd. Zilver afstekend tegen een bruine deurmat. Ik zou ze weten te vinden zodra ik vertrekken moest. Eerst even koffie drinken.

Maar even later, met mijn jas al aan, staarde ik naar een lege deurmat en dacht aan mijn zoontje. Die heeft een grote liefde voor sleutels en was zojuist met mama mee naar buiten gegaan.

Enige paniek ontstond. Wat als ik de zendo niet kan openen? Moeten we de bijeenkomst dan buiten doen? Hoe moet dat dan met de bel? En waar en hoe moeten we zitten?

Ik dacht aan een passage uit het boek van Shunryu Suzuki dat ik die ochtend opensloeg. Hij stelde dat bij karma erom gaat dat je voor alle ‘kleinigheden’ verantwoordelijkheid neemt. Want voor je het weet groeien ze je boven het hoofd.

Ik verweet mezelf mijn onverantwoordelijke gedrag. Ik had de sleutel meteen moeten opbergen. Nu kon de zengroep niet naar binnen!

Zo rende ik tien minuten van hot naar her door het huis, op zoek naar de sleutel. In Yura’s schoenen misschien? Daar had ik eerder de meditatietimer teruggevonden. Zijn jaszak misschien? Ook niet. Maar verhip!

Zenbrief april 2022

Daar hingen de sleutels, zorgvuldig in een gleuf van de schoenenkast geklemd. Een prachtig tafereel. Volkomen spontaan en met zoveel liefde tot stand gekomen. En nu eveneens zo waargenomen.

Even later zouden we het in de zendo gaan hebben over ‘zo-zijn’. Hoe ieder ding, iedere situatie, ieder ding in al zijn veelzijdigheid precies is zoals het is. De verloren sleutels teruggevonden in de schoenenkast.

Wat als ik nu meer verantwoordelijkheid had getoond in de ochtend? Of was dit spontane moment waar alles op z’n plek viel dan niet gebeurd? Moet je gedisciplineerd zijn of loslaten?

Mijn principes verhielden zich weer eens op paradoxale wijze tot elkaar. En zo is ‘t.

Misha

  DOCUMENTAIRE   

Leven zonder verdoving

Hoe geef je pijnlijke levenservaringen een plek? Hoe blijf je in contact staan met alle emoties die zich aandienen zonder die direct te verdoven? In deze nieuwe documentaire van Misha ontmoeten we Jeppe (46), oprichter van een opvanghuis voor (ex)verslaafden. En hij weet als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om antwoorden op deze vragen te vinden.  Als twintiger verliest hij zichzelf in een hardnekkige verslaving van blowen en xtc. Hij gebruikt soms wel 12 pillen per avond om het gelukzalige effect te evenaren van zijn eerste xtc. Wanneer hij kungfu-leraar René L. ontmoet denkt hij een uitweg uit deze impasse gevonden te hebben, maar al gauw ontwikkelt de groep van – de inmiddels veroordeelde – René L. zich tot een sekte waarin Jeppe opnieuw jarenlang verstrikt raakt. Pas wanneer hij tot het besef komt dat de enige weg eruit, de weg naar binnen toe is, lukt het hem vrede te sluiten met zichzelf en is hij in staat op eigen benen te gaan staan.

Jeppe probeert met zijn opvanghuis anderen nu ook te inspireren om af te kicken en hun leven ter handen te nemen. Geïnspireerd door het boeddhisme moedigt hij de bewoners aan intensief zelfonderzoek te doen en zowel lijden als geluk als onlosmakelijke onderdelen van het leven te zien. Alleen door de ‘lows’ in de ogen te kijken, kunnen de ‘highs’ er ook zijn, wat betekent: je leven met alle tegenstrijdigheden en veelkleurigheid waarderen; hier en nu, zonder verdoving.

Zondag 3 april om 15.28 op NPO2

  ONDERZOEK   

Onderzoek mindfulness

Het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University doet een onderzoek naar het verband tussen mindfulness-meditatie, zelf-beeld en welbevinden. De wetenschappers zoeken daarvoor vrijwilligers. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijsten (10-20 min) voor- en na een begeleide mindfulness audio-meditatie van 15 minuten.

Wie deelneemt maakt via een loterij kans op een prijs: een bijdrage van € 333,– voor een meditatie-retraite naar keuze of deelname aan een Mindfulness (MBSR) training door gecertificeerde trainer.

Vragen en aanmelding: Jim Furtjes (j.j.m.furtjes@tilburguniversity.edu), telnr. 06-43172628 of dr. Ivan Nyklicek (i.nyklicek@tilburguniversity.edu).

  INITIATIEF   

Wil je iets met de sangha delen?

Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

Volg je ons al?