Zenbrief februari 2022

Zenbrief februari 2022

Zen Centrum Nijmegen vormt een toegankelijke en betrokken gemeenschap van spirituele vrienden. Een sangha. We gaan uit van zen uit het hart; een grond van liefde waarin het goed is zoals het is. Vanuit dit hart oefenen we o.a. met meditatie onze aandacht. We vinden ondersteuning in de zentraditie én zijn met open verwondering naar de wereld van o.a. kunst, religie en wetenschap gericht.

Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar op deze punten verder te inspireren. Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende maandelijkse zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

  JAARCYCLUS  

Zazen & Rituelen

Ons thema in de doorlopende groepen voor de maand februari is zazen en rituelen:

Blijvende basis
Voor de inbedding van al het oude en nieuwe in je leven, vormt je meditatie altijd een goede basis. Je kunt eens proberen om deze basis en een ritueel als soetra-recitatie weer wat extra aandacht te geven.

Steeds geven we m.b.v. inspiratie uit 2 teksten invulling aan het maandelijkse thema. De eerste tekst voor deze maand is afkomstig van Dicks leraar Niko Tenko Roshi (Nico Tydeman). Hij komt uit zijn essay Zazen, de geest laten doen wat hij kennelijk doen wil. Het verdient aanbeveling het hele essay te lezen. Je vindt de link bij verder lezen hieronder.

‘Zazen is dus allereerst een fysieke inspanning. Nu is het de kunst deze inspanning op ontspannen wijze uit te oefenen. En dat geldt voor het gehele leven, want mijn leven is een en al inspanning. Hoe leef ik dit ingespannen leven ontspannen. Hoe doe ik dat?

Wie op deze wijze fysiek zit, doet aan zazen. Zo leren we de werkzaamheid van de geest kennen als vanzelf. In deze houding tonen we direct de geest – aan ons zelf. Daar zit niets tussen. Zazen is expressie van de werkzame geest. Daarom zegt Dogen Zenji: zazen is verlichting. Als je wilt weten wat verlichting is, ga dan op de hier omschreven wijze zitten op een kussen of op een stoel. Wat dan gebeurt, is verlichting. Of je het gelooft of vertrouwt, is iets anders. Voor de erkenning hiervan is wellicht enige tijd van beoefening nodig. Maar in principe is het zo eenvoudig. Soms is echter het meest simpele het meest moeilijke.

Klik hier om het hele essay te lezen.

Een van de vragen die deze maand in bijeenkomsten naar voren komt:
Is zazen ook voor jou verlichting?

  GEDICHT

Dit land

Ik zie mij in de overkant
rond de huizen die verlegen
achter bomen schuilen
die hun verhalen zetels geven
binnenin

Over dromen en het daagse
alle dingen, men draagt ze
verjaagt ze, geeft ze zin

Ik zie mij in de overkant
in de reflecties op het water
in de grond, het gras, de boom, het later

In het licht dat de toren bezingt
in al het alles dat er is
en dit land omringt

Door Zwaantje Ariens-Storm

zenbrief januari 2022

  COLUMN  

Hoeders van de aarde

Onlangs zagen we opnieuw een film die we al eerder gezien hadden; ‘Down to earth’. De tweede keer kijkt het toch weer anders. Je ziet en hoort andere dingen. Hij gaat over een gezin dat vijf jaar rondreist om te kijken of er op deze wereld nog mensen in verbinding met de aarde leven. In zenverband zouden we zeggen: met de tienduizend dingen, of met de bergen en rivieren of misschien ook wel: met alle levende wezens. Aan het eind stelt de voice-over de kijker de vraag of wij bereid zijn de hoeders van de aarde te zijn. En dat liet me niet los.

Als de bodhisattvagelofte stelt dat we alle levende wezens willen bevrijden, de oorzaak van het lijden weg willen nemen, alle dharma’s willen verstaan en daarmee doorgaan tot het gaatje, hoe kan je dat dan opvatten? In mijn ogen betekent dit dat we de hoeder van de aarde willen zijn. Ooit maakte ik een parafrase van de bodhisattvagelofte. Die luidt:

Alles bevrijden is mij laten bevrijden
Daartoe wil ik gehechtheid loslaten
Wat mij de weg wijst zal ik volgen
Hoelang het duurt maakt niet uit

Zenbrief februari 2022

Maar nu ik vroeg me af of en in hoeverre het hoederschap van de aarde terug te vinden is in deze parafrase. Het zit er impliciet wel in, maar mogelijk iets té impliciet. Gehechtheid loslaten dat betekent voor mij: je gehechtheid werkelijk onder ogen zien. En dat kan niet anders dan samengaan met het hoederschap. Immers: wie helder ziet, dus zonder gehechtheid aan ja/nee, plaatjesdenken of meer-meer, laat tot zich doordringen dat de levende aarde ook de aard van ons leven bepaalt. Daarom zou mijn bijgestelde parafrase als volgt kunnen luiden:

Alle bevrijden is mij laten bevrijden
Daartoe wil ik gehechtheid loslaten
De levende aarde wijst mij de weg
En die zal ik volgen zolang het duurt

Hier klinkt de noodzaak van het hoederschap wel in door. Maar de vraag doemt op of deze tekst wel verenigbaar met de oorspronkelijke bedoeling van de tekst van de bodhisattvagelofte. Met name de zin ‘hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof die geheel te verwijderen’. In de parafrase staat nu: ik wil gehechtheid, als belangrijkste bron van het lijden, loslaten en ik zie dat de levende aarde mij daarin de weg wijst. De levende aarde. Aard en grondslag van ons leven. Aarde: het grote en mysterieuze organisme waar we deel van uitmaken.

Niet dus een dode of stervende aarde, maar een levende. Dit is een besef, een opdracht, een missie. Zonder een levende aarde kan ik ‘zelf’ niet leven. Herken ik de aarde als mijn levende wieg, mijn levende baarmoeder……dat is de vraag waar we voor geplaatst worden. In de jaren zeventig, toen het rapport van de Club van Rome net uit was, hoorde ik eens een lezing. Daarin zei de inleider dat hij liever de aarde zag sterven dan dat hij Mozart en Bach zou moeten missen.

Maar wat een tragisch misverstand. Want de muziek, de kunst, de schoonheid, de ontroering, de liefde bestaan bij de gratie van de levende aarde. De Ene Geest, of de Boeddhageest is niet afhankelijk van zijn of niet/zijn. Maar hoe kan ze gedijen zonder het leven dat zij voortbrengt, zonder het stromen van rivieren en het vallen van de sneeuw; hoe kan ze gedijen zonder de menselijke creativiteit? Misschien is het wel zo: alleen een levende aarde kan de levende werkelijkheid die de Ene Geest is ervaarbaar maken.

Door Dick Butsugen Verstegen Sensei

 PROGRAMMA

Zen Zien Tekenen

Dick draagt het Zen Zien Tekenen een warm hart toe. Dat mag ook blijken uit zijn nieuwe boek Oh ja, van kijken naar zien (pag. 78). Daarom organiseert hij een dag-workshop voor iedereen die het leuk vindt om te ervaren hoe zien en tekenen samenvloeien in één handeling. Echt een geweldige beleving in aandachtig waarnemen. Je hoeft helemaal niet te kunnen tekenen. De workshop wordt gegeven door Leo van Vegchel. Hij draagt het Zen Zien Tekenen in de derde generatie uit, gerekend vanuit de grondlegger Frederick Franck. Er is nog geen dag vastgesteld voor de workshop die in Eindhoven of in Nijmegen zal worden gehouden. Dick wil eerst de belangstelling peilen. Stuur hem een mailtje (dick@zennijmegen.nl) als je mee wilt doen!

  VIDEO  

3 mystieke vingeroefeningen

In deze online mini-retraite begeleidt zenleraar Misha de kijker met 3 ‘mystieke vingeroefeningen’. De video weerspiegelt niet zozeer de Japanse zentraditie, maar probeert de universele mystieke kern te benaderen waar het in zen om draait.

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Service voor leven en dood

Op maandagavond 14 februari (Start is op de reguliere tijd: 19:45u) is er weer een speciale ceremonie voor twee belangrijke fasen in ons vergankelijke leven: zieken en overledenen enerzijds en nieuwgeborenen en mensen die een nieuwe levensfase ingaan anderzijds.

Meer informatie
Zenbrief februari 2022
Zenbrief februari 2022

Starterstraject

24 februari t/m 24 maart
Het starterstraject is gericht op mensen met interesse in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling en die weinig of geen ervaring hebben met zenmeditatie. Wie ervaring met andere meditatievormen heeft is het starterstraject ook van harte aan te bevelen. Op het moment van schrijven zijn er nog 3 plaatsen. 

Informatie & Aanmelden

Intensiever samen zenmeditatie beoefenen?

Ben je nieuwsgierig naar wat langer mediteren kan brengen? Meld je aan voor de komende Zen Zaterdag, Weekendsesshin en/of Zomersesshin!

Zen zaterdag

26 maart
07:45 – 16:30

Deze stilte-dag wisselen we meditatieperioden af met loopmeditatie, inspiratie uit de teisho van Dick Verstegen Sensei.

Zen zaterdag

Weekendsesshin

6 t/m 8 mei

In een oase van rust omgeven door een wijds boerenland, geeft Zen Centrum Nijmegen o.l.v. Dick Butsugen sensei weer een weekend-sesshin in De Pauenhof.

Weekendsesshin

Zomersesshin

17 t/m 21 augustus

De zomersesshin is een echte stilte-sesshin van 4 dagen. Ook deze vindt plaats in het warme en kleurrijke meditatiecentrum van de De Pauenhof in Sonsbeck (D).

Zomersesshin

  SANGHA  

Ook meedoen in een werkgroep?

Werkgroep zendo-schoonmaak
David en consorten zoeken ondersteuning voor de zendo-schoonmaak aansluitend aan de zenbijeenkomst op:
– Woensdag 9 februari (11:30-12:30)
– Woensdag 23 februari (11:30-12:30)

Kom je even helpen? Je kunt je bij David aankondigen via:
0611333758

Werkgroep communicatie
Om de communicatie in en vanuit de sangha te verzorgen zoekt de werkgroep 1 of 2 nieuwe leden.
Je kan bijvoorbeeld meewerken aan deze zenbrief, of nieuwe ideeën voor meer zichtbaarheid van het centrum realiseren.
We proberen hiermee de zenbeoefening binnen de sangha te ondersteunen en die voor geïnteresseerden toegankelijk te maken.
Heb je interesse? Neem contact op met misha: misha@zennijmegen.nl

De andere leden Zwaan, Lotte, Marsha, en Misha zien je graag tegemoet!

Zenbrief februari 2022

  CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE  

Zenbrief februari 2022

Bescheiden

Reiger
Smalle stille vogel
gebogen aan de waterkant
de winter kaatst grijs uit je ogen
eb en vloed schuiven fluisterend
door eindeloze kreken
een broze riethalm breekt
vogel die half luisterend
naar ‘t woelen van een verre vis
en half bevroren van gemis
de snavel in de veren steekt.

door Hans Warren (1921-2001)

foto Ineke Teunissen;  Ooijpolder

  INITIATIEF   

Wil je iets met de sangha delen?

Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

Volg je ons al?