Zenbrief maart 2022 header

Zenbrief maart 2022

Zen Centrum Nijmegen vormt een toegankelijke en betrokken gemeenschap van spirituele vrienden. Een sangha. We gaan uit van zen uit het hart; een grond van liefde waarin het goed is zoals het is. Vanuit dit hart oefenen we o.a. met meditatie onze aandacht. We vinden ondersteuning in de zentraditie én zijn met open verwondering naar de wereld van o.a. kunst, religie en wetenschap gericht.

Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar op deze punten verder te inspireren. Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende maandelijkse zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

  JAARCYCLUS  

Zo-zijn & Ontwaken

Ons thema in de doorlopende groepen voor de maand maart is zo-zijn en ontwaken:

Lente en de werkelijkheid
De natuur komt na een winterslaap weer langzaam tot leven. Alsof alles zich opmaakt om de eigen potentie te verwezenlijken. We kunnen ons hierdoor laten raken en er kracht uit putten voor de rest van het jaar. Maar kunnen we ook zien dat onze werkelijkheid zich altijd en ieder moment volkomen verwezenlijkt?

Sinds dit jaar werken we in de doorlopende groepen met een zgn. thematische jaarcyclus. Iedere maand komt een ander zenthema naar voren wat, net als in het leven, een jaar later terugkeert en ons zo tot verdere verdieping kan brengen. Heb je ervaring met zen en wil je ook weer samen oefenen?

NB Vanaf deze maand drukken we voor alle leden de maandteksten ook af. Bovenstaand ontwerp wordt op A5 formaat dubbelzijdig gedrukt. Op die manier kunnen de teksten makkelijk nog eens nagelezen worden tijdens de bijeenkomsten. Wie wil kan er aantekeningen op maken en ze bv. opbergen in een ringbandmapje.

Aanmelden doorlopende groepen

  CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE

door Hans Andreus (1926-1977)
foto Ineke Teunissen, natuurreservaat Kampina, Brabant.

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.

Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.
Hun wortels houden
van de aarde.

Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.

Want een boom,
een boom is een bruiloft.

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Sesshins

Sesshin betekent: in het hart geraakt worden. Hoe is het mogelijk dat je zo getroffen kunt worden door het beoefenen van meditatie en rituelen binnen je eigen leven. Voor menigeen is het een soort thuiskomen bij jezelf, wat dat dan ook moge zijn. Niet zozeer thuiskomen in je ‘egohuis’; dat ken je wel. Je kunt terecht komen in een veel grotere woning, waar geen grenzen zijn. Bij niemand in bezit. Zij bestaat bij de gratie van openheid. Locatie Pauenhof is daarvoor echt super!

De ervaring van Thomas

In oktober heb ik voor het eerst meegedaan aan de (na)zomersesshin, georganiseerd door Dick, Misha en andere toegewijde en liefdevolle mensen van Zen Centrum Nijmegen. In 4 dagen tijd ben ik meegenomen in voor mij toen nog onbekende maar heel bijzondere Zen tradities en rituelen, die mij persoonlijk diep hebben geraakt. Ik voelde dat ik hier echt thuis mocht komen en Zijn wie ik ben. Tegelijk voelde ik ook een diepe verbinding met de andere deelnemers en was het fijn om met elkaar samen te zijn in gebed, meditatie, tijdens maaltijden en in de stilte. Dank voor deze mooie ervaring die ik nog altijd diep in mijn hart koester.

De ervaring van Ineke

Deelname aan de (na)zomersesshin in oktober was in meerdere opzichten een bijzondere ervaring. Na de schok van de eerste periode met corona-beperkingen in het voorjaar van 2020 gevolgd door de tweede golf in 2021 was het een bevrijding om onbezorgd (dachten we) de sesshin bij te wonen. Het werd een onvergetelijke ervaring. Op een mooie plek in het boeddhistisch centrum Pauenhof in Sonsbeck net over de grens in Duitsland werd in de vijf dagen samen zijn een verbondenheid en verdieping gevoeld die je mee terugneemt naar huis. Ook de samenwerking van Dick en Misha kreeg voor mij persoonlijk een ‘bezegeling’.  Het vertrouwen dat het goed is. Per slot zijn er ontwikkelingen gaande in de Sangha.

Het verblijf was fijn, het dagen samen zitten. Maar ook in de vroege ochtend over de velden het licht op te zien komen. Zwijgend stonden we af en toe met meerderen voor het raam om dit gade te slaan. Ook de omgeving was prachtig voor de vrije uurtjes om te gaan wandelen en te fotograferen en als we elkaar tegenkwamen stil te begroeten. Soms zag je een rij stoelen naast elkaar gezet waar ieder stil de zon op zijn of haar gezicht liet schijnen. Het heerlijke eten, wat niet onbelangrijk is. Dit alles maakte het tot een onvergetelijke ervaring.

Zen zaterdag

26 maart

Meld je aan voor de Zen zaterdag!

Weekendsesshin

6 t/m 8 mei

Meld je aan voor de Weekendsesshin!

Zomersesshin

17 t/m 21 augustus

Meld je aan voor de Zomersesshin!

  NIEUWS

De Zendo

Het is officieel: Zen Centrum Nijmegen gaat verhuizen naar Orientalis! Dit museumpark, om de hoek van de huidige locatie, biedt een prachtige groene en spirituele plek voor onze activiteiten.

Samenwerken en ontwikkelen

Het voormalige horecapand aan de ingang van Orientalis wordt door Misha en Lotte omgebouwd tot ‘De Zendo’. Er moet ontzettend veel gebeuren, maar de planning daarvoor is inmiddels aardig rond. Zo komt er begin april een nieuw dak op en dan kunnen we aan de rest beginnen.

Lotte en Misha herdopen het horecagebouw tot ‘De Zendo’. Onder deze naam zullen ze het grote gebouw zo inrichten dat enkele vaste partners, waaronder het zencentrum, er hun nieuwe thuis kunnen vinden. Op die manier maken we het voor elkaar mogelijk om deze bijzondere plek te kunnen huren.

Het zencentrum krijgt er een eigen zendo en ruimte voor persoonlijk onderhoud. Er wordt ook een ruime ontvangstruimte gemaakt waar onze leden en gasten een kop thee of koffie kunnen drinken. En omdat in de context van het park prachtige nieuwe initiatieven ontstaan op het gebied van spiritualiteit, duurzaam leven, en maatschappelijke betrokkenheid zien we er nog veel ontwikkelingen mogelijk. Een reuze-spannend en inspirerend project!

We verwachten eind april een rondleiding te kunnen verzorgen voor geïnteresseerden. We houden je op de hoogte!
Heb je eerder ideeën, vragen/opmerkingen, vind je het leuk om te helpen? Mail Misha via: misha@zennijmegen.nl

  SANGHA  

Haiku's

Geïnspireerd door het thema ‘Zo-zijn en ontwaken’ werden deze haiku’s geschreven op woensdagochtend in de doorlopende groep.

ontwaakt door de lente,
word mij een openheid geboden
die ik warm omarm.

Door Annelies Hilgers

Uit onachtzaamheid
Ontwaken, aanwezig zijn
Volheid van leven

Door Saskia van Caulil

vandaag wandel ik
en zie meer van wat er bloeit
dan vorige week

Door Jeannette Koks

  COLUMN  

Ik ben oprecht en onbevangen aanwezig bij alles wat het leven in mij en om mij heen tot leven brengt.

Dinsdagavond stoeiden we onlangs met de vraag: ‘Is zazen ook voor jou verlichting?’ Er kwamen woorden langs die naar ons idee iets met verlichting te maken hadden. Geest, bewustzijn, oprechtheid, onbevangenheid, flow, synchroniciteit en nog vele meer. Net zoveel verlichte inzichten van anderen werden naast dit ‘verduisterde’ woord gehouden. Samsara is nirwana, niet-weten staat boven kennis, vrij ben ik pas op het moment dat ik mijn onvrijheid accepteer, enz.

Bij mij begon er pas echt iets te kriebelen toen het woord aanwezigheid viel, want het deed mij meteen denken aan drie van mijn schilderijen die dezelfde titel dragen:

‘WACHTEN OP VLINDERS’

Op het eerste gezicht lijkt dit aanwezig zijn bij een bloem en haar geduldig wachten een volstrekt nutteloze en onzinnige bezigheid, want die plant heeft mij daarbij totaal niet nodig. Althans dat zegt het nuchtere, praktische denken. Maar,… is dat het enige criterium voor zinnig leven? Het idee boeide mij in ieder geval zo sterk dat ik er meerdere versies van maken moest om er vat op te krijgen. Al schilderend werd het voor mij een steeds krachtiger beeld van wezenlijke verbondenheid met en betrokkenheid bij alle leven om mij heen. Immers, wat die vlinders met de bloem doen, dat doet de inspiratie met mij als kunstenaar; bevruchten, inspireren, verrijken, verruimen, de kring van compassie vergroten; heet dit bij Einstein.

Maar nu? Wat is dat wachten en wat zijn die vlinders voor mij als ik (sinds kort) dagelijks 25 minuten lang op mijn kussen zit en mijn uitademingen probeer te tellen? . Met de drie schilderijen en hun beeldende zeggingskracht erbij volgt hier een voorzichtige poging om een talig antwoord te geven. Wachten (zazen) is aanwezig zijn zonder oordeel; openstaan in niet-weten; oprechte, onbevangen aanwezigheid. En de vlinders (verlichting) zijn nu niet alleen een equivalent van inspiratie, maar van alles wat het leven in mij en buiten mij tot leven brengt. Als ik beide formuleringen samen als bovenstaande zin in mezelf herhaal……………, dan maakt dit mijn leven beduidend (ver)lichter, omdat tekst en beeld er voor zorgen dat ik minder gereserveerd tegenover het leven sta, maar er juist opener en onbevangener in kom te staan. Tja en toen was ik –zoals het hoort- de tel helaas weer kwijt.

door Harrie Frijns

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Zen zaterdag 26 maart

Op zaterdag 26 maart hebben we in de zendo weer een sesshin-dag. We beginnen om 07.45 en eindigen om 16.30. Zitten, kinhin, teisho, samu (huishoudelijk werk), recitatie en eten wisselen elkaar af. De teisho gaat over het maandthema Ontwaken en zoheid. Een dag van concentratie, bijeenzijn en met jezelf zijn, vol inspiratie. Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Kan ook dienen als entamerende stap naar een weekend- of zomersesshin.

Meld je aan voor de Zen zaterdag!

Chi Gong in de zendo

Vanaf nu elke dinsdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur geeft Hanna’floor de Roos Chi Gong-oefeningen in de zendo. Er is nog plaats voor een paar deelnemers. Als je belangstelling hebt, wacht dan niet te lang, want we kunnen niet meer dan zes deelnemers hebben. Kosten € 10,– per keer. Geef je op bij Dick die zelf ook meedoet.

Zenbrief maart _zenzientekenen

Zen Zien Tekenen

Op zaterdag 23 april is er een dag-workshop voor iedereen die het leuk vindt om te ervaren wat Zen Zien Tekenen inhoudt. Echt een geweldige beleving in aandachtig waarnemen. Je hoeft helemaal niet te kunnen tekenen om die ervaring te ondervinden. De workshop wordt gegeven door Leo van Vegchel in zijn atelier Hemelrijken 77 in Eindhoven. De prijs is 75 euro, waarvan 10 euro naar ons eigen centrum gaat. Inclusief koffie, thee en lesmaterialen. De reis er heen en terug gaan we natuurlijk carpoolen. Leo heeft het ZZT overgedragen gekregen van Maria Adriaens die het op haar beurt ontving van de grondlegger Frederick Franck. Leo draagt het Zen Zien Tekenen dus uit in de derde generatie.

Meld je aan voor Zen Zien Tekenen!

Service is helend

Terugblik door Ineke Teunissen
Maandag 14 februari is er na lange tijd weer een service gehouden in de zendo. Het was ontroerend om dit in een ‘gevulde’ zendo te mogen beleven. Een service waarin aandacht gegeven wordt aan alle zieken, overledenen, nieuwgeborenen en aan mensen die een nieuwe levensfase ingaan. De diepgang van deze ceremonie was voor mij intens voelbaar omdat een van mijn dochters met psychische problemen voor zes weken is opgenomen. Om met elkaar vreugde én verdriet te mogen delen is helend. Het schept verbondenheid en dat heeft een mens nodig.

Geen Zoom meer maar toch Zoom

Vanaf maandag 7 maart gaan we stoppen met de hybride zenbijeenkomsten. Dat betekent dat de zoombijeenkomsten vervallen en dat je je niet meer hoeft op te geven om fysiek naar de zendo te komen.

Maar voor wie dat prettig vindt gaan Misha en Dick samen vanaf woensdag 16 maart een wekelijkse zoom-zen-bijeenkomst opzetten op woensdagavond van 19.45 tot 20.45.

Meld je aan voor Zen Zien Tekenen!

  SANGHA  

Misha te gast bij Annemiek Schrijver in het programma 'De verwondering'

In het KRO-NCRV-programma De verwondering ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Zenbrief maart 22- De verwondering

Foto: Jerney Hakkenberg

Misha Beliën bracht als kind veel tijd door op de boerderij van zijn opa en oma, waar hij met bewondering keek naar hun vanzelfsprekende aandacht voor mens, dier en plant. Toen Beliën tien jaar was, verhuisde hij met zijn moeder naar één van de armste gebieden in Marokko. Op school heerste een vijandige sfeer: zijn klasgenootjes bekogelden hem met stenen en zijn speelgoed werd gestolen. Al op die jonge leeftijd zette dit hem aan het denken: na een paar uur in het vliegtuig kan alles veranderen. Wat is dan nog wél vanzelfsprekend?

Eenmaal terug in Nederland begon Beliën alles radicaal te bevragen. Op zijn filosofiestudie ging hij hierin zo ver door, dat hij uiteindelijk geen enkele houvast meer had. Hierdoor werd hij angstig en onzeker. Hij kwam tot de conclusie dat hij met alleen nadenken nooit zichzelf ten diepste kon leren kennen.

Door te beginnen met mediteren en zich te verdiepen in het zenboeddhisme, lukte dit wél. Hij herkende er de liefdevolle aandacht die hij als kind op de boerderij ook had ervaren, en leerde thuis te komen in het hier en nu. Vorig jaar werd hij gewijd tot zenmonnik, waarbij hij tevens de boddisatva-gelofte heeft afgelegd. In deze gelofte staat het bevrijden van alle levende wezens centraal: een streven dat hem dagelijks ontroert en richting geeft.

De Verwondering, zondag 13 maart om 8.25 uur op NPO 2 bij KRO-NCRV.

  INITIATIEF   

Wil je iets met de sangha delen?

Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

Volg je ons al?