Zenbrief mei 2021

Zen Centrum Nijmegen vormt een toegankelijke en betrokken gemeenschap van spirituele vrienden. Een sangha. We gaan uit van zen uit het hart; een grond van mystieke liefde waarin het goed is zoals het is. Vanuit dit hart oefenen we o.a. met meditatie onze aandacht. We vinden ondersteuning in de zentraditie én zijn met open verwondering naar de wereld van o.a. kunst, religie en wetenschap gericht.

Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar op deze punten verder te inspireren. Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende maandelijkse zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

  COLUMN  

Mindful in crisistijd

Wie om zich heen ziet in de natuur, treft er geen coronacrisis aan. Bij ‘ons’ is daar wel sprake van en in onze samenlevingssystemen dus ook. Want corona is een ziekte die geen goede remedie kent en waar we erg onder lijden; ziekenhuizen kunnen het niet aan, veel mensen gaan dood en wie er niet aan sterft, kampt vaak langdurig met ernstige naweeën. Gevolg: lockdowns, teststraten, vaccinatiestrategieën, isolatie, sociale corrosie.

Maar de seizoenen draaien rustig door. Regen, wind en warmte koesteren de aarde en wat daar vertoeft. Niets aan de hand zou je zeggen. Geen corona in bossen, bergen en rivieren. Maar crisis is daar wel degelijk. De crisis in de natuur is nog veel erger dan de coronacrisis. Wie het zien wil, kan er niet omheen. We hebben ons natuurlijke huis gesloopt en zitten nu als Job op de mestvaalt te balen: klimaatcrisis, veroorzaakt door onze graai- en snaai-economie, ontmenselijking van bedrijfsleven en openbaar bestuur en verstarring van religie en wetenschap. We hebben gelijktijdig mèt het vervreemden van huis en haard, de aarde, onze menselijke maat verloren en we hebben het leven laten stollen. De oorzaak? We achten ons bovengeschikt aan de natuur terwijl het omgekeerde het geval is.

Misschien een mooie analyse, maar wat koop ik ervoor? Op alles worden ‘wij’ aangesproken, maar ik heb er part nog deel aan. Hier sijpelt al meteen het venijn van de institutionalisering van onze samenleving door.

Mindful in crisistijd

De opsplitsing, de verstening, de hokjes-geest, het wij-zij-denken. Zíj́ doen het, wij niet of nog sterker getrechterd: ik niet. De afscheiding ten top. Maar een scherpe blik verraadt ons dat zij wij zijn en wij ik. We zijn tot dit inzicht in staat omdat wij de maan kunnen zien als het dak van ons huis weggebrand is. Dit is een oud zenverhaal en zegt: Als je de ballast van je stenen oordelen en concepten loslaat (je huis), kun je eindelijk de werkelijkheid zien. De maan staat voor die werkelijkheid, precies zoals die is. We kunnen zuiver zien wat er gaande is. En dan zie ik wat mijn aandeel is in de natuurcrisis, waarin ik me bevind, samen met zoveel anderen. Dat koop je er dus voor.

En zonder twijfel is er trouwens ook nog een verband tussen eco-crisis en coronacrisis. Corona is immers een zoönose-virus is en zoönosen (infectieziekten die van dier op mens overgaan) worden gevoed met de verloedering van onze samenleving. Daarom is het de hoogste tijd om meer plaats in te ruimen voor die nieuwe vorm van ‘thuisloosheid’: de bereidheid om de dingen te zien zoals ze echt zijn. Zonder opsmuk, zonder filter, zonder kleurenbril, zonder aanval, zonder verdediging, zonder ‘huis’ dus. Deze thuisloosheid is van een totaal andere orde dan het verlaten en vervreemden van ons natuurlijke thuis, wat de vernietiging van de aarde tot gevolg heeft. Tenzij – we het doorzicht van het weggebrande dak benutten.

Pas wanneer we dit thuisloze zien beoefenen, zullen we erachter komen dat we nog steeds welkom zijn in onze natuurlijke woning. Dat het evenwicht zich gaat herstellen. De mindfulness die daarvoor nodig is, is geen modegril, maar bittere noodzaak. Het zien van de werkelijkheid, het tot je door laten dringen van de werkelijkheid, het tot in je botten voelen van de werkelijkheid, het geraakt worden door de werkelijkheid, schept een ruimte die effectief handelen mogelijk maakt. Verplichte kost voor iedereen die het goede voorheeft met zichzelf en de wereld, zeker ook politici. Maar als jij en ik beginnen, volgen ze wel. Sommigen zien het gelukkig al. Dus terug naar ons natuurlijke en grenzeloze thuis door thuisloosheid.

Dick Verstegen

  NIEUWS UIT DE SANGHA  

Sangha cadeautjes

Dank voor je steun en trouw tijdens deze Corona-tijden!

Als dank voor je steun aan de sangha tijdens Corona krijgt ieder lid een exemplaar naar keuze van Dicks boek De tocht van het hart of van Zen is opendoen. Je kunt deze vrijdag 4 juni gratis af halen in de zendo. (Of neem contact op met Dick via dick@zennijmegen.nl om het af te halen.) Ook ontvang je een gelamineerd exemplaar van onze nieuwe, door Lotte Luigjes ontworpen Hartsoetra voor thuisrecitatie.

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN  

Hopelijk binnenkort weer samen in de zendo!

We wilden de zendo op 10 mei weer opendoen met inachtneming van de coronaregels voor maximaal acht personen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat regelmatig met minister Grapperhaus overlegt, achtte dat verantwoord. Terwijl de BUN (Boeddhistische Unie Nederland) al niet stond te springen voor dit idee, blokkeren de cijfers de optimistische optie nu ook. We gaan nu als bestuur elke week bekijken of het kan en sturen de sangha dan direct bericht. Als het zover is, zorgen we voor een goede luchtkwaliteit. We blijven ook tegelijkertijd, voor wie dat prettiger vindt, een Zoom-verbinding houden gedurende elke zenbijeenkomst.

We zijn dankbaar dat de sangha gedurende de coronagolven zo hecht bijeen blijft.

  CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE  

Voorjaar

Het licht vlaagt over ‘t land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronste sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lammren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in ‘t gras…
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

Van M. Vasalis

Foto Ineke Teunissen. Kloostertuin St Agatha

Foto gedicht voorjaar

  INITIATIEF

Logo Stichting Duizend Handen

Op Boeddhadag uitreiken met stichting Duizend Handen

Bloemen in de bajes – geef gedetineerden een attentie op Boeddhadag!

Eens per jaar vieren boeddhisten overal ter wereld Boeddhadag oftewel Wesak. Op de dag van de volle maan in mei wordt de geboorte, verlichting en het overlijden (mahaparinirvana) van de Boeddha herdacht.

Lichtofferandes, rituelen en meditatiesessies zetten deze dag luister bij. Stichting Duizend Handen is een vrijwilligersorganisatie op boeddhistische grondslag welke zich in zet voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Op deze bijzondere dag wil stichting Duizend Handen uitreiken naar de mensen die in deze grauwe werkelijkheid leven door ze een kleine attentie aan te bieden: een bloem, een kaart met inspiratiespreuk en een mooi schrift. Om deze wens werkelijkheid te laten worden is Duizend Handen aangewezen op de vrijgevigheid van donateurs. Doe mee! Zet een gedetineerde in het zonnetje. En je zal voelen: geven is ontvangen!

Stichting Duizend Handen heeft de ANBI-status.

Voor meer informatie ga naar: www.duizendhanden.nl.
Doneren kan via Whydonate: https://www.whydonate.nl/fundraising/1000handen

  UIT DE MEDIA  

Hoe ziet een bodhisattva er nu eigenlijk uit?

In deze wonderlijke video van de Chinese staatsomroep zien we Kwan Yin; de bodhisattva met haar metaforische 1000 handen. Hiermee kan zij – vol van compassie als ze is – alle levende wezens helpen en tot steun zijn. Een prachtige beeltenis van ieders vermogen tot compassie.

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN

Stadswaard Nijmegen wandeling

4 juni zen in de Gelderse Poort!

In onze zenbijeenkomsten blijken natuurervaringen vaak exemplarisch voor waar zen om gaat. Denk maar aan het stromen van de rivier, het wuiven van grashalmen, het ritselen van de blaadjes. Maar ook omdat we in onze bodhisattva geloften onze zorg uitspreken voor alles wat ons omringt.

Daarom gaan we vrijdag 4 juni – geheel corona-proof – de natuur in! We mediteren samen in de uiterwaarden van de Stadswaard net buiten Nijmegen en krijgen van bioloog en sanghalid Jeanne Oude Hengel een boeiende inkijk in de daar zo bijzondere flora en fauna.

Zenleraren Dick, Maarten en Misha verzorgen daarbij 3 korte inleidingen die worden geïnspireerd door het landschap. Tenslotte ronden we de bijeenkomst af door een gemeenschappelijk kunstwerkje te bouwen van afval langs de Waal. Het afval ruimen we naderhand op en nemen we mee.

De Stadswaard in de Gelderse Poort

Deze nabij het centrum van Nijmegen gelegen uiterwaarden zijn een onderdeel van het indrukwekkende natuurgebied de ‘Gelderse Poort’. Veel van onze sangha-leden ervaren een sterke verbinding met dit gebied dat zich aan weerszijde van de Waal uitstrekt vanaf Duitsland tot voorbij Nijmegen. Als jij je ook geïnspireerd voelt om de verbinding tussen onze sangha en de Gelderse Poort te versterken, laat het weten!

Vrijdag 4 juni om 14.00u
Meld je gratis aan via misha@zennijmegen.nl

  POEZIË 

Radeloze zinnen
richten vragen
op ons dwalen:
Schudden woorden uit

In de stilte
Verdunt dikke huid
gaat de rede langzaam uit
en raakt bestaan ons aan

Lighthawestories

Zwaantje Ariens- Storm

ZCN_gedicht

  PROGRAMMA & ACTIVITEITEN

Revival-sesshin

De vrede van openheid in de Pauenhof 6-10 oktober

Eindelijk weer eens een echte sesshin. Van woensdag 6 tot en met zondag 10 oktober geeft ons zencentrum o.l.v. Dick Butsugen sensei weer een echte sesshin van vier dagen in De Pauenhof in Sonsbeck (D).

Het thema is ‘De vrede van openheid’. We beginnen woensdag om 13.30 uur met een korte uitleg. De sesshin eindigt zondag 10 oktober om ca 16.00 uur. We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen. Alle deelnemers hebben een eigen kamer.

Geef je tijdig op voor onze revival-sesshin.

Kosten: €395,00. Bij aanmelding en betaling voor 1 september 2021 betaal je slechts €345,00.

Meer informatie over de sesshin

  NIEUWS UIT DE SANGHA  

Misha Beliën Zencentrum Nijmegen

Nieuwe sangha-coördinator per 1 september

Eerste stap in een veranderingsproces. Per 1 september neemt Misha de management-taken voor ons centrum over van Dick, die vorig jaar 80 is geworden. Dick, Maarten en Misha blijven hun leraarstaken gewoon doen zoals dat tot nu toe gebruikelijk was. Maar al het geregel er omheen komt straks bij Misha te liggen. Dit is een eerste stap in een beoogde overdracht van de algehele leiding van ons centrum aan Misha.

Misha wordt 21 augustus monnik

Toetreding tot de White Plum Lineage. Onze leraar Misha Beliën, die op termijn de leiding van ons zencentrum gaat overnemen, heeft Dick gevraagd Shukke Tokudo te mogen doen. Dat is de ceremonie waarbij Misha zenmonnik wordt in de White Plum Lineage die is gesticht door Dicks Dharma-overgrootvader Maezumi roshi. Dick zal deze ceremonie leiden op zaterdag 21 augustus vanaf 14.00 uur in de Piet Gerritszaal op het terrein van Orientalis. Alle sanghaleden zijn bij dezen van harte uitgenodigd voor deze feestelijke ceremonie. Je kunt je aanmelden via misha@zennijmegen.nl. NB We zoeken nog 1 extra vrijwilliger om deze dag te begeleiden.

  NIEUWS UIT DE SANGHA  

Algemene ledenvergadering op zaterdag 19 juni

Er komen veel veranderingen op ons af. En daarom is het zaak weer eens een algemene ledenvergadering te houden, waarin we allerlei besluiten betreffende onze sangha nemen en bekrachigen. Zo is er een aantal bestuursvacatures en moet de jaarrekening worden vastgesteld. Maar minstens even belangrijk is het bespreken van de toekomst van ons centrum, waar het bestuur ideeën over heeft. Op zaterdag 19 juni om 10 uur komen die en andere zaken aan de orde in onze algemene ledenvergadering. Komt allen! De vergadering is in de zendo, tenzij dan nog niet mogelijk mocht zijn: in dat geval zullen we zoomen.

  NIEUWS UIT DE SANGHA  

Vacature: Secretaris ZCN

Onze onvolprezen secretaris Marijke Uil heeft moeten besluiten om gezondheidsredenen haar functie neer te leggen. Meld je aan bij Dick en maak jezelf en ons blij! Je kunt meteen beginnen.

  INITIATIEF  

Wil je iets met de sangha delen?

Heb jij een persoonlijke ervaring, inzicht of creatieve uiting die hieraan raakt? Of ben je in aanraking gekomen met een mooi initiatief in je omgeving dat hierop aansluit? Breng het in voor de volgende zenbrief via: misha@zennijmegen.nl

Volg je ons al?