Zenbrief header december 2023

OPENHEID

Ons thema voor de maand januari is openheid:

Opnieuw beginnen en zien
De aanvang van het nieuwe kalenderjaar nodigt ons uit het oude echt los te laten. Het is bij uitstek een maand om je geest en verwachtingshorizon opnieuw te openen. Dit kunnen weken zijn vol onzekerheid over een ongewisse toekomst, maar ook weken vol frisse zin in nieuwe mogelijkheden.

Zomersesshin: Zen en een betere wereld

We beseffen het vaak niet, maar we bestaan volledig uit verbinding. Hoe meer we dat uit het oog verliezen, hoe brozer ons bestaan wordt. Helaas is dat meer regel dan uitzondering. In mijn laatste boek zegt Philip Blom het volgende: Mensen, andere organismen en de aarde zijn gemaakt van dezelfde sterrenstof. Alles leeft in volstrekte onderlinge afhankelijkheid samen in een piepkleine kritische zone. Een fragiele laag met een atmosfeer en zuurstof, waarbinnen leven mogelijk is. Een narcistisch idee, vooral aangejaagd door religies, plaatste de mens boven en buiten zijn eigen werkelijkheid. Dat dreigt ons nu fataal te worden. Alleen een heldere manier van zien waarin de ander en het andere in ons resoneert, kan ons een ander perspectief opleveren. Het perspectief waarin verbondenheid op waarde wordt geschat. En dat is precies wat we oefenen met onze zenpraktijk. Misha is nooit bang voor een uitdaging. Dus daarom stelde hij voor onze zomersesshin te houden onder het motto Zen en een betere wereld. Ik sluit me daar van harte bij aan. Want zitten versterkt ons, onze manier van zien, onze samenleving en onze wereld. Van broos naar stevig en verbonden. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit motto in de komende zomersesshin kracht bij te zetten. De Pauenhof is een fantastische plek, met echt heerlijk eten, niet duur en als je wilt een eigen kamer.

Dick sensei

NB Kort voor het verzenden van deze zenbrief ontvingen we nieuws uit de Pauenhof dat er in de slaapverblijven een grote verbouwing noodzakelijk en aanstaande is. Er is een nieuw bestuur in de Pauenhof aangetreden dat zich deze maand over deze blijkbaar ingrijpende acties gaat buigen. Aan het einde van de maand krijgen we van hen te horen wat dit betekent voor onze sesshin. Je kunt er zeker van uitgaan dat we ofwel in de Pauenhof of op een alternatieve locatie rondom deze datum onze sesshin gaan houden. We houden je graag op de hoogte en zien hoe dan ook uit naar een wederom prachtige zomersesshin!

Zenbrief december 2023

Contemplatieve fotografie

wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast
wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is bedacht
wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went
wees niet bang je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij

Freek de Jonge
Foto: Ineke Teunissen

Starterstraject

Voor iedereen met interesse om met zen te starten; van harte welkom! Het eerstvolgende traject van 17 januari is vol maar eind februari start een nieuw traject. Onder begeleiding van onze zenleraar Maarten maak je in 7 bijeenkomsten kennis met de zenfilosofie. Hierna kun je meedoen in al onze doorlopende zengroepen en lid worden van de sangha.

Open les Zen

Voor iedereen die kennis wil maken met zen en onze sangha organiseren we deze kennismaking. Op zondag 7 januari om 14:00 uur kun je in een uurtje de sfeer proeven, kennismaken met zenleraren van ZCN en je krijgt een eerste indruk van wat zen behelst. Uiteraard ook gezellig en interessant om met vrienden langs te komen. Graag tot ziens!

Zenbrief december 2023

Even voorstellen: Meike Oosterwijk

Vanaf januari 2024 zal ik lessen in de doorgaande groep op de donderdagavonden verzorgen. Het is precies tien jaar nadat ik voor het eerst voet over de drempel van het Zen Centrum Nijmegen zette voor een introductiecursus. Ik was afgestudeerd op het vrijheidsbegrip bij Sartre en Dostojewski. De onrustige ziel, die Dostojewski zo prachtig beschrijven kan, voelde ik zelf en liet zich door geen duizend boeken tot bedaren brengen. Via woorden leren we immers niets dan woorden. Ik herinner me nog goed dat ik een beetje schrok toen Dick zei dat je twee keer twintig minuten moet zitten, bij voorkeur een keer ’s ochtends en een keer ’s avonds. Maar door zazen veranderde er iets. En vanaf die dag in januari is het deel van mijn dagelijkse routine geworden. Vorige zomer ben ik tot zen-monnik gewijd. Misschien wel vanwege het provocerend anarchisme ervan, zoals Misha dat in zijn prachtige documentaire Monnik anno nu noemt. Deze tijd, met zijn enorme ecologische en humanitaire rampen, vraagt om een Umwertung aller Werte. De zen-traditie biedt daarvoor een bron van inspiratie, die ik graag op de donderdagavonden deel.

De oude man en de zee

Op zondag 25 februari om 15.00 uur speelt Hanna’floor de Roos op geheel eigen wijze en onnavolgbare wijze in de oude zendo aan de Petruslaan 1 het verhaal De oude man en de zee, de klassieker van Ernest Hemingway. Ze laat ons in de geest op reis gaan over de zee, met de Oude Man mee. Hij wil een hele grote vis vangen. Het verhaal, waarin ook een bijzondere vriendschap tussen de oude man en een jongen is verweven, wordt beeldend en gevoelig verteld. Hanna’floor beweegt, zingt en speelt tijdens het verhaal regelmatig accordeon en op enkele andere instrumenten. Zo worden de verhalen tot leven gebracht in verschillende vormen en niet in het minst door het publiek dat zo nu en dan in beweging wordt gezet (zonder dat er iets moet wat niet gewild wordt door iemand). De voorstelling is voor kinderen van 8 tot en met 88 jaar en is heel zen – hoe kan het anders met de dochter van een bekend zenleraar. De toegangsprijs is 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Opgaven bij Dick: dick@zennijmegen.nl of 0653776474.

Zenbrief december 2023
Zenbrief ZCN november 2023 Ondertekening

Peatje het peaceteken

In samenwerking met Museumpark Orientalis richtten we met onze sangha dit peaceteken op. In het kerstweekend was er een momentje voor sanghaleden, vrienden en familie om daar samen een kaarsje aan te steken. Erg leuk dat er meerdere generaties inclusief baby, peuter en kindjes bij waren! Wil je Peatje (spreek uit ‘Pietje’) nog zien? Het Feest van licht op Orientalis duurt nog tot 7 januari. Zeker de moeite waard!

Zenbrief ZCN november 2023 Ondertekening

Brightened Eyes

On my quest of exploring the horizons of life, I recently discovered new possibilities. I began working as a volunteer for an organization called ElanArt about a month ago. Our job is to visit asylum seekers and refugees to have creative workshops with them, and support them as best as we can. We currently give workshops for a visual art project for the light festival in the Orientalis Museum, and some music and singing workshops – which is where I contribute the most. 

Soon after I began working, I was amazed by the amount of flow and creativity that moved through me. I felt unstoppable. I had to give away as much of it as I could, only to find out there is more left. (I recognise this kind of intense flow from sitting on the cushion during zen retreats. How this happens is a mystery to me to this day.) All I know is that being around my creative colleagues and the atmosphere of the workshops stimulate this creative force to flow strongly through me to support those I work for. And this is happening in ways that I cannot predict!

I ended up giving workshops in opening up the voice, which astonished many participants as they realized the freedom and power of their voice. I also found myself spontaneously singing a Kurdish song with a group of youth to cheer them up. I couldn’t speak with them in any of the languages I know, and yet saw their eyes brighten up when singing together and dancing afterwards!

I am also particularly grateful to zen practice for helping me discern and follow my longing for being of service in such a fulfilling way, for helping me find the courage to get involved with my work wholeheartedly, regardless of my imperfections, and for helping me know deep down that I am – and I think we all are – capable of using our greatest potential to make a meaningful impact in the world.

When I make music for the people we work with, often an “undertone” of “okayness” arises in my music, as if the stillness from meditating with our sangha gifts itself to my listeners. This is not a result of my individual effort, but rather as a spontaneously arising fruit of sitting together and being inspired by our teachers. So I must definitely take this opportunity to say a huge “thank you”!

Zhaleh – Sanghamember and musician 

Samu-lied van Dick

Lotte en Misha wilden op woensdag 20 december, de laatste Zendo-samudag van dit jaar, alle vrijwilligers in het zonnetje zetten met Glühwein, chocolademelk, oliebollen en appelflappen. Maar Ellen en ik voegden Lotte en Misha toe aan de top van de doelgroep met een lied van mij op de melodie van De herdertjes lagen bij nachte bijgepunt door Ellen die op de gitaar begeleidde. En zoals het hieronder staat, zongen we het die middag. Laat je inspireren om je in het nieuwe jaar aan te sluiten bij de samu-vrijwilligers van De Zendo! Want in het nieuwe jaar gaan we gewoon door!

Dick

Samu-lied

Ze hebben soms moeilijke nachten
Want Yura is non-stop hun held
Maar wat zij óók samen volbrachten
Is niet op een handje geteld
Zij schiepen De Zendo en gingen
Er vol en met vuur tegenaan
En daa-aa-rom is het nu zingen
Want zo-o-zeer zijn wij begaan
Wij houden niet op te bedanken
Voor wat er tot stand is gebracht
Ze staan dag na dag op de planken
Van ’s ochtends tot diep in de nacht
Dan weer eens die lekkende daken
“t geklater klinkt nog in ons oor
Steeds waren er weer nieuwe taken
’t was echt niet gemakkelijk hoor
Vrijwilligers staan graag paraa-aa-aat
Zij staa-aan ons tweetal steeds bij
Dat is never nooit loze praat
En nie-iemand loopt om de brij
Nu zitten wij samen te zingen
Ons’ liederen vloeiend en klaar
Wij blijven ze wat graag omringen
Ook in het nieuwe jaar!
Ook in het nieuwe jaar!

Zenbrief ZCN november 2023 Ondertekening
Zenbrief ZCN november 2023 Ondertekening

De weg omlijst het kiezelsteentje

Zenbrief december 2023

Harrie Frijns – 2011 – assemblageschilderij

Bijdragen aan de zenbrief?

Wil je een zenvolle foto, column, gedicht etc. delen? Leuk! Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar te inspireren in onze zenontwikkeling. De redactie ziet uit naar je bijdrage en je kunt die toesturen via: misha@zennijmegen.nl