Zenbrief april maandteksten

achtvoudige pad

Ons thema in de doorlopende groepen voor de maand juni is het Achtvoudige pad:

Oefenen in heel je leven

In je zenbeoefening zijn de meditatie en het zelfonderzoek een fundamenteel onderdeel. Maar ook alle andere facetten van je leven – in feite ieder moment – vormen ieder voor zich en samen de essentie van zen. Wat doet onze manier van communiceren in de wereld? En – bijvoorbeeld – de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien?

Midzomer Sanghafeest

Om de zomer te vieren en het zomerzitten in te luiden organiseren we vrijdag 7 juli een heus sanghafeest in De Zendo! Het is de eerste keer dat we zoiets doen maar de ‘beginnersmind’ is een goed uitgangspunt voor een feestje. Dus dat moet goed komen.

Vrijwilligers in het zonnetje
We vieren de zonnige dagen maar nog liever willen we alle vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zovele handen hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan het ontstaan van ons nieuwe onderkomen De Zendo. Met woord, daad, of andere kwaliteiten. Voel jij je aangesproken? Graag dragen we dit feest aan jou op!

Wat gaan we doen?
18:00u inloop met muziek van Mohanad & band
18.30u buffet met soep, broodjes en salade
19:00u – 19:15u openingswoordje
19:15u – 20:15u bonte avond
20:15u – 21:00 dansmuziek van Mohanad & band

Zenbrief mei Sesshin augustus
Zenbrief mei Sesshin augustus

Bonte avond en Mohanad
Onder onze sanghaleden en andere betrokkenen bevinden zich vele creatievelingen. Wil jij een lied, clownsact, gedicht, dans, etc. etc. ten tonele brengen? Tijdens deze compacte ‘bonte avond’ mogen alle wel of niet zenvolle kunsten vertoond worden! Vermeld bij je aanmelding of je iets wilt doen die avond en dan nemen we graag contact met je op.

Bovendien staat Mohanad met zijn gelegenheidsformatie garant voor een doses opbeurende wereldmuziek. Mohanad vluchtte enkele jaren geleden uit Syrië en Libanon naar Nederland en kwam te wonen in Nijmegen Oost. Inmiddels speelt hij met diverse getalenteerde muzikanten uit het AZC in verschillende formaties. Daarvan zegt hij dat ze vaak elkaars taal niet spreken, maar dat zij elkaar in de muziek verstaan. Net zen. Voor deze gelegenheidsformatie speelt hij samen met een saz speler en glasblazer en percussionist David Beliën. ‘Special guest’ in deze formatie is bovendien ons sanghalid Zhaleh Khalilnezhad. In haar moederland Iran werd zij opgeleid tot begenadigd ‘santur’ speler. Dit is een soort harp die je met stokjes bespeelt.

Voor wie?
Iedereen die zich betrokken voelt bij de Kwan Yin Sangha en De Zendo is van harte welkom!
Aanmelden is fijn i.v.m. de voorbereidingen.

Zomersesshin

Een vakantie naar verre oorden kan je dichter bij jezelf brengen. Maar wat kan een weekje stilte, heerlijk vegetarisch eten en inspirerende teisho’s hierin betekenen? Van 9 tot 13 augustus gaan we weer op sesshin. Hieronder zie je een filmimpressie van onze zomerretraite.

Ons thema is deze week ‘verbinding’. Een centraal en oeroud boeddhistisch uitgangspunt dat voor ons juist in de 21e eeuw van groot belang zou kunnen zijn. Ga je mee?

Zomerzitten in juli en augustus

Beelden van heelheid

Traditiegetrouw hebben we tijdens de zomermaanden een tropenrooster. Dat houdt in dat de meeste doorlopende groepen in deze maanden niet doorgaan. De groepen op maandagavond en woensdagochtend gaan wel door. Deze bijeenkomsten worden begeleid door wisselende docenten en sanghaleden die een eigen thema aandragen. Dat levert vaak verrassend inspirerende bijeenkomsten op.

Maar dit jaar wordt het zomerzitten wel op een extra bijzondere manier vormgegeven. We zijn heel erg blij dat Harrie Frijns – sanghalid en o.a. groot kunstkenner – op de maandagavonden en woensdagochtenden in de maand augustus een lezingenreeks wil geven tijdens het zomerzitten. Deze reeks brengt hij ons onder de naam ‘Beelden van heelheid’. Oftewel non-dualiteit in de kunst.

Ook zien we nu al uit naar de lezing van ons sanghalid Zhaleh Khalilnezhad over de rol van muziek in het boek ‘Also sprach Zharathustra’ van Nietzsche. De rol van aandacht blijkt daarin bij nader inzien een grote rol te spelen.

Houd voor het programma van het zomerzitten de website en de komende zenbrief in de gaten. Sanghaleden ontvangen voor aanvang ook een aparte mail hierover.

Het zomerzitten in juli en augustus vindt plaats op:
Maandagavond 19:45u – 21:30u
Woensdagochtend 9:45u – 11:30u
De stille zondag op 2 juli en 6 augustus (de eerste zondag van de maand) gaat ook door.

Vanaf maandag 4 september starten we dan weer met het reguliere rooster voor alle doorlopende groepen.

Zen in de pod

Remco Pijpers, van Zen Centrum Amsterdam, sprak met Dick over zijn nieuwste boek ‘Welkom in de werkelijkheid’, samen met Nico Tydeman. Hoor hier hun gesprek terug in de podcast van Zen Centrum Amsterdam:

Contemplatieve fotografie

De verbeelding gaat veel dieper in het tasten naar de werkelijkheid en weigert om zich aan de grenzen van het intellect te houden. Die werkelijkheid, onkenbaar voor het intellect, is onuitputtelijk.

Suzuki (1870-1966)
Foto Ineke Teunissen, Ooijpolder

Yin Yang, Dao en zen

In zen wordt volgens sommige puristen geen woord vuil gemaakt over hoe onze wereld in elkaar steekt. Maar je kunt wel proberen uitdrukking te geven aan wat Dick noemt ‘de dragende kracht’ in onze werkelijkheid. Dit filmpje waarin het principe van Yin Yang en Dao wordt getoond doet dat op een prachtige manier. Voor iedereen die in een paar minuten een indruk wil krijgen waar het ons in zen steeds om te doen is; zie het filmpje hiernaast!

Stille zondag 4 juni

Verdiep je weekend en begin je zondag met aandacht:)
We zitten samen in stilte, genieten van de theeceremonie en gaan de dag tegemoet.
Doe je mee? Aanmelden is niet nodig.

Start: 9:45u.
Einde: 11:30u

Meike monnikswijding

Op 18 juni verleent Dick Butsugen Kobun sensei shukke tokudo aan Meike Shonu Jisen Oosterwijk. Dat gebeurt om 15.00 uur. Vooraf is er bij de inloop koffie en thee. Achteraf is er een borrel. Meike gaat de gelofte van thuisloosheid afleggen. In de westerse praktijk van de 21 ste eeuw betekent dat geestelijke thuisloosheid. Daardoor wordt zij unsui, het Japanse woord voor zenmonnik en dat betekent wolk en water. Geef je op voor deze unieke ceremonie want het aantal plaatsen is beperkt.

ALV

Kom vrijdag 7 juli om 13u naar onze algemene ledenvergadering in het Zendo-café. Het thema is ‘verbinding’. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda:

– Het toekomstdocument van Dick sensei;
– Het aftreden van Dick als voorzitter van het bestuur en de beoogde opvolging door Misha;
– Bestuursvacatures; je kunt jezelf of iemand anders hiervoor aandragen
– Lerarenoverleg.


AANMELDEN

Dana Daisan

Dieper ingaan op een thema dat voor jou belangrijk is?
Ga in gesprek met Dick tijdens Dana Daisan!

AANMELDEN

Zenbrief mei 2023 Zen Centrum Nijmegen

Samu

Iedere vrijdagmiddag is er gelegenheid om meditatief werk te verrichten in en rond De Zendo. Met enige regelmaat zijn er ook op andere dagen klusmomenten. Kijk daarvoor in de agenda
Mooi nieuws is dat onze tuin nog groter mag worden dan voorheen verwacht. Ook de betegelde stoepen aan weerszijden van De Zendo worden namelijk volledig tuin.

Samu appgroep
Wil je op een directe manier op de hoogte blijven van de samu-werkzaamheden? We hebben daarvoor een ‘samu-app’. Wil je toegevoegd worden? Stuur even een mailtje met je telefoonnummer naar: misha@zennijmegen.nl 

Rivierreizigers

Emmy struint en jut sinds jaar en dag langs de Waal.
Haar wonderlijke vondsten inspireren haar tot beeld en taal.

Oor, oor.
Geen gehoor.
Nachtelijk engelenkoor.

Foto en tekst Emmy van Schalkwijk

Zenbrief mei 2023 Zen Centrum Nijmegen