Zenbrief maart 2024

Zenbrief header december 2023

ZO-ZIJN & ONTWAKEN

Ons thema voor de maand januari is zo-zijn & ontwaken

Lente en de werkelijkheid
De natuur komt na een winterslaap weer langzaam tot leven. Alsof alles zich opmaakt om de
eigen potentie te verwezenlijken. We kunnen ons hierdoor laten raken en er kracht uit putten
voor de rest van het jaar. Maar kunnen we ook zien dat onze werkelijkheid zich altijd en ieder
moment volkomen verwezenlijkt?

Nieuwe ‘bewoner’ zentuin

Wie van 2016 tot 2019 een rondje liep over de Nijmeegse Waalkade kon verrast worden door dit meditatieve tafereeltje: een zentuin met aangeharkt grind, groene omlijsting van sedemplantjes en een meditatievlonder. Het geheel werd ogenschijnlijk op zijn plek gehouden door een metershoge steen die uitkeek over de rivier. Na die tijd werd deze zentuin – aangelegd op initiatief van de zenschool Zen.nl – verplaatst naar de tuin van het nabijgelegen wijkcentrum. Daar heeft Jeroen van Zen.nl Nijmegen het stuk zentuin jarenlang met veel liefde verzorgd. Nu het wijkcentrum gaat verbouwen kreeg Jeroen de vraag om de steen te verplaatsen. Jeroen speelde de vraag door aan zijn vroegere zencollega Misha; of er misschien ruimte bij De Zendo was? Het wederzijdse enthousiasme werd snel verder aangewakkerd en na wat planning en financiële hobbels is het zover; donderdag 21 maart komen de steen, het grind en de sedemplanten naar onze zendo op Museumpark Orientalis! Heel bijzonder dat dit recente stuk Nijmeegs zenerfgoed nu bij ons – naast alle andere religieuze erfgoed op Museumpark Orientalis – een mooie standplaats mag gaan krijgen.

Om de steen en zijn grindbedding goed te ontvangen is wel nog het e.e.a. aan voorbereiding nodig. Het grind bij het wijkcentrum het Weeshuis moet in zakken worden geschept, de tuin bij de zendo geëgaliseerd en de beplanting kan alvast worden neergezet. Naast de wekelijkse samu-middag op woensdag zullen er daarom door Lotte en Misha meer samu-momenten worden georganiseerd om aan de tuin te werken. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen en bij te dragen aan een waardige ontvangst van de steen? Klik op de rode button voor de eerstvolgende data.

De nieuwe thuisplaats wordt waterpas gemaakt. (onder)

Zenbrief mei Sesshin augustus

De steen op zijn vroegere plek. (boven)
Jongere helpers zijn in overleg ook welkom. (onder) 
Lotte doet de steen na. (onderaan)

Zenbrief mei Sesshin augustus
Zenbrief mei Sesshin augustus

ZEN ZONDAG

Temidden van de ‘gewone’ gang van zaken een hele dag stilte, bezinning en inspiratie. Tijdens onze zen zondag kun je eens proeven wat langer mediteren en in stilte met elkaar eten doet. Als je langere sesshins gewend bent is het een gelegenheid om voor een kortere tijd de stilte aan te raken. Bovendien voor iedereen een mooie manier om de energie in de zendo als het ware meditatief te voeden. Doe je ook mee 17 maart?

ALV 

Onze jaarlijkse ledenvergadering kun je alvast noteren in je agenda; vrijdag 15 maart om 12u. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we aan de hand van o.a. het jaarverslag de ontwikkelingen in ons centrum. Het is ook een mooi moment om je betrokkenheid bij de sangha kenbaar te maken; vaak komen er ’to do’ items uit bijvoorbeeld onze werkgroepen naar voren die we onderling kunnen oppakken. Graag tot dan!

Weekendsesshin

In mei gaan we weer op weekendsesshin in Huissen! Een hele fijne klik tussen ons zencentrum en dit bijzondere klooster krijgt dit jaar vervolg met twee weekendsesshins in de lente en de herfst. Zen Centrum Nijmegen en het klooster vinden elkaar; geworteld in waardering voor traditie en gericht op de toekomst. En dat voor sommigen ook nog dicht bij huis! Doe je mee?

Stille zondag

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er onder begeleiding van Ineke Teunissen of Freek Turlings de mogelijkheid om samen te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aanmelden en sanghaleden kunnen vrij deelnemen. Gasten worden om een donatie gevraagd. De eerstvolgende stille zondagen zijn op zondag 7 en 21 april. Klik op de button hieronder voor de agenda. Van harte welkom!

De Zendo Verlicht: groener leven?

De wereld roept om hulp maar toch is er ook veel reden om samen te lachen. Tijdens deze bijeenkomsten van ‘De Zendo Verlicht‘ staat een opgewekte ontmoeting centraal zonder de moeilijke thema’s uit de weg te gaan. Onder andere de klimaattransitie, grote levensvragen, kunstprojecten en meer passeren zo de revue. Hiervoor bieden we door het jaar heen een afwisselend aanbod van filmavonden, lezingen en workshops aan. Dit in het gezellig huiskamercafé van De Zendo met voor wie wil een hapje en drankje. De Zendo Verlicht wordt georganiseerd vanuit de sangha van Zen Centrum Nijmegen en is voor iedereen toegankelijk. 

Zenbrief december 2023

Bij de eerstvolgende editie 5 april worden we begeleid door filosoof Sam de Vlieger tijdens een socratisch gesprek. Omdat de formulering van de vraag onderdeel is van het gesprek hier alleen een hele globale voorlopige vraag: ‘groener leven?’ Klimaatverandering blijft een abstract begrip als het op het niveau van klimaatrapporten en beelden van boze boeren blijft steken. Deze avond biedt ons de gelegenheid om vanuit de wijsheid van de groep onze eigen verhouding tot dit thema te onderzoeken. We beginnen het gesprek met een korte update over enkele recente klimaatfeiten. Een biologisch biertje etc. staat klaar bij de bar!

Zenbrief december 2023

Sam de Vlieger studeerde filosofie (master) aan de KU Leuven. Daarna behaalde hij een lesbevoegdheid economie en filosofie. Hij is nu docent filosofie en socratisch gespreksleider. Als socratisch gespreksleider werkt hij binnen organisaties en leidt hij filosofische gesprekken voor geïnteresseerden.

Wanneer: vrijdag 5 april
Tijd: 19:45u-21:30u (inloop 19.15u)

Werkgroep lief en leed

Zen Centrum Nijmegen vormt een toegankelijke en betrokken gemeenschap van spirituele vrienden. De werkgroep “Zen Lief en Leed” wil een extra bijdrage leveren om die betrokkenheid bij en verbinding met elkaar uit te drukken. Dat er wordt meegeleefd bij moeilijke en mooie momenten in het leven. Een hart onder de riem, een blijk van steun vanuit de Sangha waar je onderdeel van uitmaakt. Gewoon een beetje extra aandacht als je dat kunt gebruiken. Over het algemeen gaat het om situaties waarbij iemand te maken krijgt met ziekte, overlijden, geboorte, een nieuwe levensfase van zichzelf of een dierbare naaste. We sturen dan een mooie sanghakaart met persoonlijke tekst, of een cadeautje. Als je het fijn vindt komt iemand van ons bij je langs. Dat laatste kun je op elk moment aan ons kenbaar maken. De werkgroep bestaat nu uit Trudy, Wieneke en Sarah. Je kunt ons bereiken via liefenleed@zennijmegen.nl

Contemplatieve fotografie

Zenbrief december 2023

Waarover zal ik zingen
over regenjassen over het lover van geboomte
of zal ik van de liefde zingen

Waarover zal ik zingen over vliegmachines
blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht
of zal ik zingen over de liefde

Over auto’s over steden en historie
of zal ik zingen over de liefde

Over vele vreemde dingen
over de gewone
of zal ik zingen over de liefde

Over bloemen over water
over mooie dingen of wat droevig is
of zal ik zingen over de liefde

Over tabak en vriendschap
over geur en wijn
over schepen zeilen meeuwen over ellende
over de ouderdom over de jeugd
of zal ik over de liefde zingen

Gedicht: Jan Hanlo (1912-1969)
Foto: Ineke Teunissen

Zo-zijn & Navalny

Dick en Misha pogen de komende maanden ieder maandthema met een korte column te begeleiden. Dick trapt daarbij af met een introductie van het thema en Misha reageert met een toepassing op de maatschappelijke actualiteit of zijn persoonlijke leven.

Dick: De werkelijkheid is in de lente niet anders dan in andere jaargetijden. En toch…Wat is dàt wat bij ons aanklopt en dat in het voorjaar harder lijkt te klinken dan anders?
Je zou kunnen zeggen: het leven zelf… en dan is het opeens logisch. Het leven veert op als de winter plaats maakt voor de zon en als de bloemen en al het daarmee verbonden leven tot bloei komen. Maar de kracht die eronder ligt is iets wat nooit verandert. Het is levenskracht. Dat wat het leven tot leven maakt. In de Hartsoetra noemen we dat leegte. Want die kracht is niet met ogen en oren waar te nemen. Toch is ze waarneembaar met ons zesde zintuig: intuïtie. Ze is wel degelijk ervaarbaar. En dan is het opeens volkomen duidelijk dat vorm leegte is en leegte vorm. Elk moment. Dat herkennen valt samen met de verwezenlijking van onze werkelijkheid.
Misha: Ja een dubbele realisatie noemt de zenfilosoof Nishitani dit! Door je dit moment te realiseren, realiseer je dit moment. Er is geen hogere, betere, meer echte realiteit dan dit; ook wel zo-zijn genoemd. Precies zoals het nu is in jouw ervaring. Het is zo ontzettend eenvoudig dat onze geest het bijna niet kan bevatten. Laat staan dat zo-zijn kan worden gestuurd. Dit roept vaak weerstand op in onszelf maar ook in anderen. Niet zo gek. De vrijheid en creativiteit die van dit moment uitgaat kan zelfs destabiliserend werken voor controlerende systemen. Zo-zijn is de ultieme bron van ieder maatschappelijk activisme. Zo-zijn geeft ons lange adem. Het zou me niet verbazen als Navalny dit tot aan zijn laatste ademtocht heeft gevoeld. Rust zacht.

Zenbrief december 2023
Zenbrief december 2023

Doneren met belastingvoordeel

Zen Centrum Nijmegen heeft de ANBI-status (RSIN:). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties voor bijvoorbeeld de deelname aan de wekelijkse sanghabijeenkomsten aan Zen Centrum Nijmegen aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting als je op jaarbasis minimaal 1% en maximaal 10% van je bruto-inkomen schenkt. Je kunt op twee manieren doneren om gebruik te maken van belastingvoordeel.

Donaties zonder overeenkomst
Donaties die niet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn alleen  fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van al je giften aan ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van je inkomen, met een minimumbedrag van € 60,-. Alles wat je meer schenkt, mag je (voor 100%) aftrekken, tot maximaal 10% van je drempelinkomen. Je kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende goede doelen binnen een jaar bij elkaar optellen.

Doneren met overeenkomst en meer belastingvoordeel
Dit is een methode waardoor je donatie altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht inkomen of de hoogte van de donatie. Dit betreft de periodieke gift. Hierdoor is je jaarlijkse donatie voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het is dan zelfs mogelijk je jaarlijkse donatiebedrag te verhogen terwijl je onder aan de streep minder betaald. Dit komt omdat de belastingdienst aan het einde van het jaar minder inkomstenbelasting bij jou int. De periodieke donatie is mogelijk door de donatie vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst en voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks gelijke bedragen te schenken. Enkele leden van onze sangha maken al gebruik van deze mogelijkheid. ZCN hoeft geen belasting te betalen over ontvangen donaties. Heb je interesse in het doen van een periodieke gift, neem dan contact op met mij via hans@zennijmegen.nl

Een rekenvoorbeeld
Stel, je doneert € 50,- per maand. Dat is € 600,- per jaar. Als je in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kun je € 252,- van de Belastingdienst terugkrijgen. Waardoor je netto donatie neerkomt op € 29,-. 

Door onze penningmeester Hans van Dinther.

Zendo in moskee

Begin deze maand was Misha te gast als filmmaker en zenmonnik op het Cusanus-festival in Deventer. Geïnspireerd door de naamgever was dit festival geheel gewijd aan de interreligieuze dialoog. Hoe kom je samen in het onuitsprekelijke? De korte documentaire die Misha rondom dit thema maakte met Prof. Inigo Bocken (initiatiefnemer van het festival) en Walter Hamers (bestuurder van Orientalis) beleefde hier een avant-première. Later dit jaar zal er op het Museumpark nog aandacht aan de film worden gegeven. Wie goed kijkt op de foto hieronder ziet dat beelden van onze zendo in contact kwamen met de Turkse moskee in Deventer. Na vertoning van de film werd met een panel nagesproken, geflankeerd door de Turkse en Nederlandse vlag. Op vele fronten een bijzondere ontmoeting!

Zenbrief december 2023
Zenbrief december 2023
Zenbrief december 2023

Pelgrims gezocht!

Gezocht: nieuwsgierige kinderen die het gloednieuwe kinderprogramma “Pip de Pelgrim” willen komen testen met hun (groot)ouder(s) bij Museumpark Orientalis. Concept en uitvoering van Pip komen voort uit De Zendo. De pilot vindt plaats op vrijdag 15 maart tussen 14 en 16u30 (binnenkomst uiterlijk 15.30). Pip de Pelgrim is voor kinderen die zich tussen de 6 en 10 jaar oud voelen en wordt vanaf medio april aanboden. Met een interactief dagboek laat Pip de kinderen op een speelse manier kennismaken met pelgrimeren, wereldreligies, én zichzelf. Wil je met jouw (klein)kind meedoen en na afloop feedback geven? Meld je dan aan via educatie@museumparkorientalis.nl. Er is beperkt plek, dus wees er snel bij.

Zenbrief december 2023

Bijdragen aan de zenbrief?

Wil je een zenvolle foto, column, gedicht etc. delen? Leuk! Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar te inspireren in onze zenontwikkeling. De redactie ziet uit naar je bijdrage en je kunt die toesturen via: misha@zennijmegen.nl