Zenbrief mei 2024

Zenbrief header december 2023

BEGEERTE & VERLANGEN

Ons thema voor de maand mei is begeerte & verlangen

Onze verlangens zien

De natuur staat nu overal op het punt om uit te barsten in vele kleuren, vormen, geuren en geluiden. Waarop is al die beweging gericht? En welke neigingen treffen we in onszelf aan? Hoe vinden we die op ons levenspad? Wat willen we zo maar even vluchtig, en wat willen we deep down werkelijk?

Lente-sesshin

Welke begeertes, verlangens en drijfveren maken dat we doen wat we doen? In onze weekendsesshin van 10-12 mei kunnen we in alle rust onderzoeken wat ons ten diepste beweegt. Het Klooster in Huissen ontvangt ons weer in hun goed geoutilleerde ruimten, de omringende tuin en voor wie wil een frisse duik in de tegenoverliggende waterplas. De stilte en meditaties doen de rest; ga je ook mee?

Service nieuwe stijl

O.l.v. Dick is er de laatste jaren hard gewerkt aan het oefenen van de service. Hierin schenken we o.a. op symbolische wijze energie en aandacht aan diegenen die dat goed kunnen gebruiken. Het nieuwe ‘serviceboek’ geeft ons stap voor stap te kennen hoe we de rituelen kunnen uitvoeren. Het is een prachtig geheel aaneengeregen van rituele handelingen, zeker wanneer we dat samen aandachtig en liefdevol beoefenen. Leuk als je ook komt!

Sanghafeest

Aangestoken door het enthousiasme van velen organiseren we dit jaar weer een sanghafeest! Schrijf de datum alvast in je agenda. Dit keer is er de gelegenheid om bij elkaar te komen en het leven vieren op 6 juli vanaf 18u. De feestcommissie is nog aan het beraden op het precieze programma, maar het wordt vast en zeker weer gezellig!

Routes in traditie

Velen weten dat Zen Centrum Nijmegen in een eeuwenoude zenboeddhistische traditie staat. Een belanrijk aandachtspunt in ons centrum is het actieve onderzoek van deze wortels mét een oog naar de noden van nu. In de traditie zijn er ook verschillende routes overgeleverd waarin je je zenboefening tot uitdrukking kan brengen. Dick heeft deze routes beschreven. Klik hieronder voor meer informatie.

Stille zondag

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er onder begeleiding van Ineke, Freek of Janneke de mogelijkheid om samen te mediteren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden en sanghaleden kunnen vrij deelnemen. De eerstvolgende stille zondagen zijn op zondag 5 en 19 mei. Klik op de button hieronder voor de agenda. Van harte welkom!

Zenbrief december 2023

simon in Sri Lanka

Mede gedreven door hun boeddhistische interesse reisden Simon en zijn vriendin Fenna onlangs naar Sri Lanka. Zij bezochten o.a. de heilige stad Anuradhapura en mediteerden daar op een hele bijzondere plek. Simon schrijft:

“De monniken hebben veel tijd en aandacht besteed aan het creëren van een prachtige plek waar ze de meditatie konden beoefenen. Ze hakten vormen uit rotsen, om zo goede zitplekken te maken. Ze maakten zelfs geulen zodat regenwater hierin kon wegstromen en het de beoefening niet kon storen. Als uitzicht kozen ze voor het groen van de natuur of voor een meer; door de stroming en de kabbelen van het water te bestuderen, hielp dit hen om ook het komen en gaan van gedachten en emoties te kunnen aanschouwen. Wat een prachtige wijsheid.”

Wil je het prachtige reisverslag lezen van Simon en Fenna? Klik hier.

lentekriebels

Door: Harrie Frijns

Nu wij voorzichtig aan uit onze winterslaap

wakker gekieteld worden

door geurende en kleurende lentekriebels

voel ik mij regelmatig een …

Zenbrief december 2023

Jullie, hopelijk ook.

Wat wil boeddha?

Dick en Misha pogen de komende tijd ieder maandthema met een korte column te begeleiden. Dick trapt daarbij af met een introductie van het thema en Misha reageert met een toepassing op de maatschappelijke actualiteit of zijn persoonlijke leven.

Dick: De vraag die Misha stelt in zijn intro van deze maand boeit mij altijd mateloos. Zozeer dat mijn laatste boek Welkom in de werkelijkheid er helemaal over gaat: Wat willen we zo maar even vluchtig, en wat willen we deep down werkelijk?  En Joko Beck beantwoordt die vraag op micro-niveau in een belangrijke en herkenbare setting. Ruzie met haar dochter. Ze wil haar keihard van katoen geven. Maar ze kiest voor de omhelzing. En ze zegt: voor die enkele seconde, waarin je die keuze gewaarwordt om het juiste te doen, zitten we. Geweldig. Maar wat als het niet lukt? Dan geven we onszelf van katoen, ongenadig. We geven onszelf met de karwats van: meer zitten, zie je wel! We hebben dan altijd de mogelijkheid, zonder druk van die ‘enkele seconde’, om alsnog de kant van de liefde te kiezen en die op onszelf te richten. Liefdevol aanvaarden dat dit zo gegaan is als het is. Dan scheppen we de mogelijkheid om geleidelijk aan bij ons diepste verlangen te komen en ik denk dan aan dit prachtige gedicht van Roemi: 

De Code
Wanneer ik achter de dingen aan ren
die ik denk dat ik wil
worden mijn dagen een kachel
van angst en onrust
Maar wanneer ik op mijn rustige plek zit
Loopt wat ik nodig heb naar mij toe
in alle rust
zonder pijn.
Ik heb begrepen dat
wat ik wil, mij ook wil.
Dat het ook naar mij zoekt.
Een code voor het leven,
maar alleen voor wie zijn oor bij dit geheim
te luisteren legt.

Misha: Mooi gedicht! Dat zegt me ook iets over de waarde van de sangha. De gezamenlijke poging om iets meer stevigheid aan deze rust en stilte te geven is daarin wat mij betreft heel wezenlijk. De afgelopen maand hebben we in de bijeenkomsten op woensdag veel geoefend met ‘verongelijktheid’. Hierbij geïnspireerd door Joko die schrijft dat we in wezen nergens aanspraak op kunnen maken. In een van de oefeningen stelden we ons levendig een recente verongelijkte situatie voor. In geuren en kleuren waren we vol van het onrecht dat ons was aangedaan en welke reacties we daarop zouden willen laten volgen. Vanuit stilte lieten we deze vraag opkomen: Wat zou Boeddha doen? Nu we ons gaan buigen over onze verlangens ben ik al meteen benieuwd: Wat wil de Boeddha in ons?  

Zenbrief december 2023

In memoriam Jacq van der Pas

Tot ons grote verdriet is Jacq van der Pas – goede vriend van onze sangha – op 7 april j.l. overleden. Zonder ziekbed heeft hij rustig en plotseling in zijn slaap kunnen gaan. Jacq zette zich met hart en ziel in voor een meer verlichte samenleving, zeker ook in relatie tot de natuur. Tot op het laatste moment was hij met gemeenten, projectontwikkelaars en ook onze zendo in gesprek om hier met een groenere ruimtelijke inrichting aan te werken. Aan Dick was door zijn kinderen gevraagd bij zijn uitvaart iets te zeggen. Hier volgen twee korte passages uit zijn woordje.

‘De laatste jaren stak hij al zijn energie in zijn Stichting Duurzaam Natuurlijk. Een initiatief dat geheel in het teken staat van ‘Moeder Aarde’, zoals Jacq. altijd zei. Het ging hem om bewustwording van haar betekenis en van de natuur waarmee zij onverbrekelijk is verbonden. Dat was voor Jacq. niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een diepe spirituele waarheid.’
….
‘Wat m.i. naadloos aansluit bij het thema van Jacq’s bloeiende leven staat in een Engels gedicht van Mary Frye, dat Ellen en ik in 2008 aantroffen op een Engels Kerkhof in Ooty (India). Het heeft ons destijds diep geraakt en ik wil het tot slot graag ter nagedachtenis van Jacq. voorlezen in mijn eigen vertaling:

Sta niet aan mijn graf te wenen
Ik slaap er niet, het zijn maar stenen
Ik ben het waaien van de vele winden
Ik ben als schitterlicht op sneeuw te vinden
Ik ben de julizon op rijpend koren
En als je opstaat in het ochtendgloren
Ben ik dat buitje milde herfstregen
Ik ben het snel opwaarts bewegen
Van stille vogels in hun cirkelvlucht
Ik ben de verre sterren aan de lucht
Huil geenszins bij mijn graf, wat je er ziet-
Dat is niet mij, ik stierf ook niet

plantjes

Met de lente in volle gang sluiten steeds meer mensen met enthousiasme aan bij het werken in de tuin. Momenteel leggen een aantal mannen de meditatievlonder voor de zendo aan, en als alles volgens plan verloopt, willen we deze zomer ook beginnen met de basis voor de vijver en waterval.

Dit alles wordt nog mooier met mooie planten!
Daarom zouden we graag je hulp vragen bij het aankleden van onze gezamenlijke tuin. We hebben een lijst samengesteld met planten die we graag zouden planten en de bijbehorende kosten. Vanaf woensdag ligt in het zencafé een lijst met een ruwe schets van het borderplan rondom de zendo.

Als je denkt; ja, ik wil helpen met het toevoegen van groen dan vind je op de lijst alle planten, de plek van plaatsing, aantallen en de prijzen. Je mag afstrepen wat en hoeveel je graag zou willen geven. Op de lijst staat een QR-code maar je mag de donatie ook in de tuindonatiedoos doen. 

Wij kopen de planten in en zullen ze met liefde planten. We vinden het leuk wanneer je je naam opschrijft want we willen iets creëren waarmee we kunnen uitdragen dat de tuin door vele tot leven is gekomen. Donaties, maar ook alle helpende handen. Heb je vragen, ideeën of andere input? Aarzel niet om een berichtje te sturen naar Lotte via: lotte@dezendo.nl

En voor iedereen die graag wil helpen met planten: elke woensdag werken we samen in de tuin van 12:30 tot 17:00 uur. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Zenbrief december 2023

Ecologisch samenleven

Vanuit de Boeddhistische Unie Nederland, waar onze sangha lid van is, is twee jaar geleden een werkgroep ‘ecologisch samenleven’ ontstaan. Begin deze maand was er een eerste scholingsweekend rondom dit thema. Vertegenwoordigers van diverse boeddhistische stromingen namen hieraan deel. Misha deed dit namens onze sangha. De bedoeling is dat we ook in de toekomst kennis en kunde blijven delen om een positieve bijdrage te leveren in de klimaatcrisis. Misha: ‘Mijn ongerustheid over de leefbaarheid van onze aarde is toegenomen, het vertrouwen in de waarde van onze beoefening ook. Het weekend gaf me een grote stimulans om realistisch, gedreven en zoveel mogelijk samen verder te gaan.” 

Bijdragen aan de zenbrief?

Wil je een zenvolle foto, column, gedicht etc. delen? Leuk! Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar te inspireren in onze zenontwikkeling. De redactie ziet uit naar je bijdrage en je kunt die toesturen via: misha@zennijmegen.nl